GALLERI I

4 - 26 september 2021

Meline Höijer Schou

4 - 26 september 2021

Interaktiv performance art

Meline Höijer Schou är en multidisciplinär konstnär verksam såväl i Sverige som internationellt. Hon kommer från måleriet från början men arbetar idag även med foto, kortfilm, design och performance. Hennes kortfilm See you in my art har vistats på filmfestivaler internationellt och den blev startskottet på att arbeta med flerfaldiga uttryck.

Den genomgripande anledningen till varför hon håller på med konst är en vilja att undersöka bevekelsegrunder. Hon vill både utmana och tillåta ett skav att finnas och brinner för att undersöka om det finns skönhet där hon bor. Hon är intresserad av att fånga det som inleder eller avslutar innan utgången är fullt synbar. Hon vill lämna utrymme för ambivalens hos betraktaren och vill göra den gemensamma resan bitvis ansträngande. Hurdan kommunikationen blir så har den skett och tillåts ske. Hon ser konsten som ett slags interaktiva pratbubblor.

Den kollektiva sfären och det som kan kommuniceras däri, är det som fångat hennes konstnärskap just nu och utställningen på Galleri 1 kommer att innebära en interaktiv resa med fokus på att läka kollektivet.

Kontakt:
Meline Höijer Schou
Mejl: melineart[at]outlook.com
Hemsida: http://www.melineart.com/
Instagram: @melineart

Collective Healing