GALLERI I & 2

21.10.30 - 21.11.21  

YLVA DAHLMAN

EVA DOUHAN LUNDQVIST

EVA JONASSON

INGRID ORLOWSKI


30 oktober - 21 november 2021

Vernissage >>

Lördagen den 30 okt 12-16, Galleri I & 2
DET ÄR JAG SOM ÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN är en utställning, som väcker frågor om de mänskliga kvaliteternas plats i en alltmer digitaliserad och teknikdominerad omvärld.

Projektet startade som en oro över teknikens påverkan på människors liv och övergick alltmer till en hyllning av de kvaliteter som är genuint och unikt mänskliga. Ledord har varit förändring, flexibilitet, osäkerhet, nyfikenhet, gemenskap och öppenhet.


Konstnärerna träffades en gång i veckan under två års tid och arbetade utan övergripande plan. Varje nytt steg bestämdes efterhand och i relation till den mänskliga faktorn.

Begreppet den mänskliga faktorn saknar på svenska en värderande innebörd men tolkas oftast negativt. Tekniska misstag förklaras och ursäktas med den mänskliga faktorn. I många fall är det också den mänskliga faktorn som räddar situationer där tekniken går fel. Om det talas det mer sällan.

I den här utställningen visar konstnärerna att mänskliga misstag är en del av det unika, vackra och oersättliga i att vara människa. Misstag är nödvändiga för allt nyskapande och den mänskliga faktorn är en resurs.

Utställningen har fyra delar:

Gestalter är ett rum fullt av bilder, filmer och skulpturer, som visar det komplexa med att vara människa i ett sammanhang.
Kuben består av etthundra kvadratiska bilder som visar anpassning, lyhördhet och överraskning.
Pelarna representerar fyra olika aspekter av att vara människa här och nu.
Katalogen visar balansen mellan gemensamt och individuellt i text och bild.


DET ÄR JAG SOM ÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN


UTSTÄLLNINGSPROGRAM


Existentiellt samtalscafé 
Samtal om den mänskliga faktorn
Samtalsledare är Susanna Westman, existentiell vägledare
6 november 16-19, Galleri I & 2 & STUDION
Anmälan  >>

Workshop 1
Kreativt skapande kring temat:

Den mänskliga faktorn
Workshopens ledare/konstnärer är Eva Douhan Lundqvist och Ingrid Orlowski
7 november 14 -17 Galleri I & 2 & STUDION
Anmälan  >> 


Workshop 2
Kreativt skapande kring temat: Jag, vi och alla de andra
Workshopens ledare/konstnärer är Eva Douhan Lundqvist och Ingrid Orlowski
14 -17 Galleri I & 2 & STUDION
Anmälan  >>

Visningar
Visning av utställningarna sker tiderna
Onsdag – fredag kl 17.00 
Lördag – söndag kl 14.00


Kontaktperson

Ylva Dahlman ylva_dahlman@outlook.com 
Instagram: @studio_eyeiGestalter, (under arbetets gång) 2020 - 2021