JOHANNA HÄSTÖ feat. Kajsa G Sjölén

DRAWING AWAY FROM SHAME

2023.03.18 - 2023.04.09

Galleri I

Vernissage 18/3 Kl 12-16 med live-teckning Kl 14.00


Att teckna kan vara ett sätt att dra sig undan, men samtidigt ett sätt att framträda, i världen eller inför en själv. Handen och hjärnan har utvecklats intimt förbundna med varandra under människans tid på jorden. Ändå kan ”att teckna” vara något som många upplever som djupt skamfyllt. Kanske av rädsla att vara dålig på det? Att något ska avslöjas? I samtiden, här och nu, har teckning gjorts till något främst för barn och skickliga proffs. Men när tiden manar oss att ompröva många av våra verksamheter och hitta nya sätt att aktivera våra förmågor, så vill konstnären här bereda rum för tecknandet som en nödvändighet i samhällskroppen.


Johanna Hästö har de senaste åren gett sitt tecknande nya ramar och villkor, efter att länge ha noterat hur

blicken hennes ständigt oönskat korrigerade saker i tecknandet. Hon försöker nu sätta upp medvetna hinder för att utmanas att släppa den automatiskt utvärderande blicken. Det kan till exempel handla om att låta bli att titta på teckningen medan den framträder, att teckna tillsammans med andra eller begränsa vissa sinnen för att stärka andra, och därmed bli närvarande i tecknandet på ett lyssnande sätt.


I utställningen visas verk som Johanna Hästö skapat själv, en teckning hon gjort tillsammans med Kajsa G Sjölén, samt två olika interaktiva verk som kanske även du kommer vara med om att skapa? (OBS detta är endast en rekommendation).

Johanna Hästö och Kajsa G Sjölén

”Jag vill att den här utställningen ska bli en teckningskammare med drag av offentlig toalett. Jag ser tecknandet som en grundläggande möjlighet för människor att uttrycka och kanalisera något av den erfarenhet vi bär i våra kroppar och önskar att mitt barn och andra barn ska få växa upp med att vuxna och barn ritar tillsammans på samma papper, att folk ska börja teckna tillsammans som att de spelar i band, och att tecknande får bli ett vedertaget sätt att beakta och begrunda saker vid viktiga beslut.” /Johanna HästöJohanna Hästö f. 1984 är utbildad i fri konst på Umeå Konsthögskola och måleri på Dômens konstskola i Göteborg. Hon har sin ateljé på Hospitalet i Ulleråker och jobbar brett inom konstfältet med allt från teckning/live-teckning och performance till installationer, text och video. Hon driver även olika utvecklingsprojekt, både i och utanför vad som oftast uppfattas som konstsammanhang. Hemsida: www.johannahasto.se 


Kajsa G Sjölén f. 1979 är utbildad i theatre design vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam samt måleri på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Produktionen består i teckning, måleri, poesi och interaktiva skulpturer och händelser. Arbetar även pedagogiskt med både barn och vuxna inom slöjd och konst, och uppfinnande.