JILL ERIKSSON

SPÅR AV INTRYCK
2023.09.23– 2023.10.08
Vernissage lördag den 23 september kl. 12-16


Erikssons konstnärskap är intuitivt: det är handens rörelse som leder skapandeprocessen. Hon arbetar halvabstrakt och strävar efter det meditativa i stillheten som uppstår.

Eriksson använder sig av blandteknik och kombinerar ofta papper med tyg, vilket skapar en levande yta. Jill Erikssons bildvärld är enkel och skör: naturen, tomrummet och möten, ljuset och mörkret. Detta resulterar i verk som båda är lågmälda och kärnfulla på en och samma gång.


Jill Eriksson, född 1956, är utbildad inom textil konst och formgivning vid Konstfack och har bland annat arbetat med bildterapi.Bild: Jill Eriksson