Walmstedtska gården

15/5 - 13/6 2021

Elin Forssell
Eva Högberg
AnnaKarin Svensson
Anette Wixner

15/5 - 13/6 2021

Quo vadis? -Vart går du?

Quo tendimus? -Vart är vi på väg?
Ubi is? -Vart är du på väg?


Vi kan välja att se vår planet som en skör pjäs att värna eller att fortsätta att slösa med jordens resurser.


Fyra kvinnor, fyra olika liv men ändå så mycket gemensamt.

Vi har arbetat utifrån tankar kring våra förmödrars kärlek, kraft, arbete, uppoffringar och  ansträngningar, deras påverkan över våra val, våra liv, vår jord och över framtiden.


Vad lämnade de? Vad för vi vidare? Blev vi klokare, eller blev vi dummare?


Vi har inga svar.

Quo vadis?