GALLERI 2

4 - 26 september 2021

Leicy Olsborn Björby

4 - 26 september 2021

Måleri och skulptur i blandade tekniker.


Utställningen Adornments visar målningar, skulpturer och collage där olika delar, vinklar och former ställer frågor till oss om vad vi ser, vad vi väljer att visa, vad vi väljer att dölja och vad som finns kvar.


Växter och naturen är ett återkommande tema i Leicy Olsborn Björbys konst, men aldrig endast avbildad eller gestaltad utan mer som en närvarande kontrast i relation till livet omkring. Verken i utställningen samlar visuella språk och innebörder där motsatser och skillnader skapar en balans. Kompositionerna i målningarna är uppbyggda av många lager och schabloner med organisk struktur och visuella former som byter gestalt och bildar en abstrakt verklighet, som sedan beskärs och bearbetas vidare. Färg och form är grunden för Leicy Olsborn Björbys flerskiktade tillvägagångssätt. Inspirerad av frågor och upplevelser av kontrasterna i vår ”naturliga” värld bygger hon bilder och verk med enkla former och referenser som skapar en känsla av att kunna titta igenom, titta inifrån eller utifrån genom lagren. Verken byggs upp genom ytan eller monteras ihop och bryter ned ursprunget och skapar en återspegling av det inre i dialog med omgivningen.


- Ibland måste jag kanske ta bort för att se, ibland lägga till för att dölja. Vad jag väljer att ta bort finns ju ändå kvar, vad jag väljer att visa kanske inte finns. Att skära bort för att visa upp, lägga till för att dölja, korrigera, manipulera och retuschera. Vad som finns där under finns kvar, även fast du rättar till det, även fast du döljer, skär bort och beskär. Det som har funnits finns alltid kvar, på nåt sätt.


Kontakt:
Leicy Olsborn Björby
Tel: 0733 990 097
Mejl: leicy@olsborn.com
Hemsida: http://www.olsborn.com/

Adornments

Bild: Merriam, 2021, levande skulptur, Leicy Olsborn Björby