STUDION

SAMTALSSERIE - A MOVEMENT TO HOLD

2023.03.17 - 2023.03.18

Låt oss se ett förråd som en plats där vi förvarar olika objekt, men där vi också förvarar minnen och kunskap – en plats där oväntade saker kan framträda. Hur kan vi göra dessa saker tillgängliga för fler? Kan vi tillämpa arbetsprinciper om självorganisering, solidaritet och motstånd på kulturellt skapande?


A Movement to Hold är ett öppet arkiv av konstnärliga representationer som fokuserar på att återbesöka immateriella, kritiska, intersektionella och icke-hegemoniska erfarenheter. Genom en serie performance-verk, interventioner och presentationer delar vi med oss av olika kreativa processer – med målet att ompröva kollektivt skapande och kritik. A Movement to Hold blir på så vis ett arkiv för konst i rörelse och för sociala rörelser, ett förråd som kan besökas i jakten på idéer och kunskap.


A Movement to Hold är ett projekt skapat av curator Alba Folgado, inspirerat av arbetares självorganisering och solidaritetsstrategier. Syftet är att främja sociala och kreativa nätverk – och samtidigt bidra till demokratiseringen av kultur och kunskap.


Presentationer och aktiviteter för A Movement to Hold kan komma att äga rum på väldigt olika platser i Sverige. Både internationella och lokala projekt presenteras.


A Movement to Hold och dess aktivitetsprogram stöttas av Kulturrådet och Kulturnämnden under 2022 – 2023.

 

MER INFORMATION

https://amovementtohold.com
4.jpg
1

PROGRAM

VAD KOMMER ATT HÄNDA PÅ UPPSALA KONSTNÄRSKLUBB?

Vi bjuder in tre konstnärer/kollektiv till att organisera en evenemang. Under evenemangen kommer öppettiderna att vara som beskrivs nedan. Ingen anmälan krävs.


SAM HULTIN
EVA-LISAS MONUMENT

2023.03.17 KL 18.00 - 20.00


Eva-Lisas monument är ett pågående minnesarbete om den lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-Lisa Bengtson (1932-2018). Förutom att starta den första klubben för transpersoner i Sverige – Transvestia 1964, var Eva-Lisa också med och grundade Kvinnohuset i Stockholm (1979), transorganisationerna FPE-NE (1966) och Benjamin (1979) samt var aktiv i organisationer som Lesbisk front, RFSL Stockholm och Golden Ladies. Trots hennes stora betydelse för Sveriges trans- och queerrörelse är det få som har känt till hennes arbete, bland annat för att hon på grund av sin familj aldrig skulle kunna leva på heltid som kvinna. 2017 gjorde Sam Hultin en serie filmade intervjuer med Eva-Lisa och efter hennes bortgång tog hen över hennes arkiv med material kopplat till hennes liv som aktivist. Sedan 2019 har Sam, genom stadsvandringar, filmer, jubileumsfirande, offentliga läsningar och texter etc. arbetat för att göra arkivet och Eva-Lisas berättelse tillgängliga för fler.


SANDI HILAL (This conversation will be in English)
AL-MADHAFAH 

2023.03.18 KL 12.00 - 14.00


Placerad mellan hemmet och det offentliga är Al-Madhafah i arabiskan det vardagsrum som tillägnas gästfrihet. Utrymmet har potentialen att omvandla rollerna mellan gäst och värd och ge en annan socio-politisk innebörd till gästfrihetens handling. Det aktiverar rätten för tillfälliga besökare att inta rollen som värd, snarare än att ständigt agera som gäster - och rätten att begära ett liv på den nya destinationen - utan några skyldigheter att förtrycka en önskan om att samtidigt tillhöra livet där hemma.


Al-Madhafah är ett projekt initierat av Sandi Hilal, baserat på hennes långtgående erfarenheter med att arbeta i palestinska flyktingläger, och mer nyligen med syriska flyktingar i Boden, en före detta militärstad i norra Sverige, 80 kilometer från polcirkeln. 


ULRIKA FLINK
VÅRD OCH VÄRDE

2023.03.18 KL 16.00 - 18.00


Vård och Värde är ett forskningsprojektet mellan vård och kulturarbetare. Vi utforskar villkoren för vårdarbete ur ett feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter. Projektet började med en kollektivt gjord tidning som delar erfarenheter av vård via samtal med olika personer som jobbar inom vårdyrket. Frågorna har kretsat kring hur vi förstår vård – ett arbete som vi alla utför eller tar emot i olika skeden i livet. Vårdarbetets olika dimensioner – tungt, fysiskt och krävande, kärleksfullt, värmande och tacksamt. Hur kan vi tänka kring en omsorg som binder samman generationer, som skapar nya gemenskaper och fördjupar kunskapen om livet, som öppnar ögonen för mångfalden i den mänskliga livserfarenheten.


Kollektivet tog fram tre tidningar för att ge plats åt, och fortsätta, de samtal som pågår om äldreomsorgen och hur den är organiserad. Ulrika Flink, konstnärlig ledare på Konsthall C i Stockholm deltog i den kollektiva redaktionen som gemensamt gjorde två utställningar och tre tidningar inom projektet, en process som hon kommer berätta mer om.