PROJEKT OCH EVENT

DET ÄR JAG SOM ÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN

Ett projekt med människan, det mänskliga och samarbetet i fokus - kontra den digitalt algoritmiska utvecklingen.

Följ projektet på Instagram fram till utställningen i november 2021 på Uppsala Konstnärsklubb UKK


Instagram: studio_eyei


Konstnärer:

Ylva Dahlman

Eva Douhan Lundqvist

Eva Jonasson

Ingrid Orlowski