Mobil Ung Salong (MUS)

// MOBIL UNG SALONG 2021
En konstnärlig och kollektiv intervention i det offentliga rummet //

Tider:

Gottsunda Centrum, Uppsala, fre 20/8 kl. 15-19.
A familiar place, Konstnärer: Sahar Al-Khateeb och Roberta Burchardt.

Hamntorget, Öregrund, lör 21/8 kl. 11-15.
A familiar place, Konstnärer: Sahar Al-Khateeb och Roberta Burchardt.

Stora torget, Enköping, lör 28/8 kl. 11-15.
Insyn, Konstnärer: Molly Mattlar, Stuart Mayes.

Bålsta Centrum, Bålsta, 27/8 kl. 15-19.
Visa Dig Som Den Myriad Du Är / Kuddverkstad POWER NAP, Konstnärer: Amina Seid Tahir, Melody Panosian.

Uppsala Konstnärsklubb, 11/9 kl. 18-20.
Visa Dig Som Den Myriad Du Är / Kuddverkstad POWER NAP, Konstnärer: Amina Seid Tahir, Melody Panosian.

Kurator: Alba Folgado.
Konstnärer: Amina Seid Tahir, Melody Panosian, Molly Mattlar, Stuart Mayes, Sahar Al-Khateeb och Roberta Burchardt.
Projektledare: Katarina Sundkvist Zohari och Nito Vega.
Platser: Gottsunda Centrum i Uppsala, Hamntorget i Öregrund, Bålsta Centrum i Bålsta, Stora Torget i Enköping och Uppsala Konstnärsklubb i Uppsala.

Mobil Ung Salong (MUS) är del av en förstudie som vill arbeta från rätt förutsättningar för samarbete mellan unga och etablerade konstnärer i Region Uppsala inför den kommande Regional Ung Salong 2022. Salongen vill skapa ett rum för ett ny generation konstnärer med anknytning till regionen.

Under augusti och september 2021 komer MUS att besöka Enköping, Balstå, Öregrund och Uppsala för att presentera resultaten av ett konstnärligt samarbete mellan unga konstnärer och deras mentorer, där konstnärerna kommer att utforma en temporär insats i det offentliga rummet.

Genom att utforska olika typer av konceptuella linjer och tekniker vill MUS sammankopla denna konstnärliga och kolektiva intervention med en mängd olika publiker, kontexter och platser i Uppsala Region.

Förstudien genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Uppsala, Uppsala kommun och Världsklass Uppsala.