GALLERI 1   2023

STINA WOLLTER

Förhållandevis
2023.01.21 - 2023.02.12

Stygn, 2018,  Stina Wollter

Stina Wollter

Förhållandevis

2023.01.21 - 2023.02.12

Måleri och skulptur


VERNISSAGE lör 21/1 kl 12-16


Stina Wollter har under de senaste 20 åren rört sig i både en privat och en allmänt tillämplig berättandemylla i sin konst.


Kropparna i historien, nuet och det förflutna. Betvingande normer och det snäva rörelseutrymmet som ändå ger en konkret spelplan och tydlighet att förhålla sig till, ta spjärn från. Relationer och förhållningssätt, oändliga scener att utforska.


Ordet Förhållandevis blev därför namnet på utställningen som delvis bär fragment från utställningar från åren som gått sen hon sist ställde ut i Uppsala, 2016.


Synonymer till ordet ”förhållandevis”: efter omständigheterna, jämförelsevis, relativt, proportionsvis, skäligen.


Det ena i förhållande till det andra. Genom att söka ett får man syn på något annat.


Efter omständigheterna skiftar skärpan och uppmärksamheten gällande det man får syn på och det får i sin tur olika betydelser beroende på omständigheterna dagen för sökandet.


Observera: Ibland söker man inte alls.


Man bara vaknar upp som på en plats, både främmande och känd, outforskad och bekant; ”Jaha, var det hit vi skulle?”


Vad skall skapas här? Det vet man inte alltid. Men man skapar ändå.


Det är en tillit. Den egna kroppen som en sökmotor, kompassnål i bruset som tillvaron är.


(Ett jäkla sorteringsarbete som ständigt pågår.)


En ny utställning; ett nytt brus, nya påståenden.


ÖPPET ons-fre 14-18, lö-sön 12-16

PIA ULFENDAHL

Forest

2023.02.18 - 2023.03.12

Vernissage 18/2 Kl 12-16

Pia Ulfendahl (f 1960) är keramiker med egen verksamhet i Uppsala sedan 1994. Hon har sin grund i den drejade brukskeramiken, men har under de senaste åren rört sig alltmer mot konst och skulptur.


Till denna utställning har hon utnyttjat sin skicklighet som drejare och sedan kompletterat och justerat de drejade formerna. Hon har också lagt stor omsorg på glasyrerna för att få fram de rätta nyanserna, ytorna och strukturerna.


Alla människor har en relation till skog. Skogen väcker känslor och är ett rum för avkoppling. Där finns dofter, färger, former, stort och smått – där erbjuds så mycket och där finns något för alla.


För Pia betyder skogen inspiration och nya perspektiv. Där hämtar hon detaljer att förstora och former att utveckla i sitt konstnärskap. I hennes utställning hittar vi såväl grönska, dungar och trädstammar som svampar och frön.


JOHANNA HÄSTÖ feat. Kajsa G Sjölén

DRAWING AWAY FROM SHAME

2023.03.18 - 2023.04.09

Vernissage 18/3 Kl 12-16 med live-teckning Kl 14.00


Att teckna kan vara ett sätt att dra sig undan, men samtidigt ett sätt att framträda, i världen eller inför en själv. Handen och hjärnan har utvecklats intimt förbundna med varandra under människans tid på jorden. Ändå kan ”att teckna” vara något som många upplever som djupt skamfyllt. Kanske av rädsla att vara dålig på det? Att något ska avslöjas? I samtiden, här och nu, har teckning gjorts till något främst för barn och skickliga proffs. Men när tiden manar oss att ompröva många av våra verksamheter och hitta nya sätt att aktivera våra förmågor, så vill konstnären här bereda rum för tecknandet som en nödvändighet i samhällskroppen.


Johanna Hästö har de senaste åren gett sitt tecknande nya ramar och villkor, efter att länge ha noterat hur

blicken hennes ständigt oönskat korrigerade saker i tecknandet. Hon försöker nu sätta upp medvetna hinder för att utmanas att släppa den automatiskt utvärderande blicken. Det kan till exempel handla om att låta bli att titta på teckningen medan den framträder, att teckna tillsammans med andra eller begränsa vissa sinnen för att stärka andra, och därmed bli närvarande i tecknandet på ett lyssnande sätt.


I utställningen visas verk som Johanna Hästö skapat själv, en teckning hon gjort tillsammans med Kajsa G Sjölén, samt två olika interaktiva verk som kanske även du kommer vara med om att skapa? (OBS detta är endast en rekommendation).

Johanna Hästö och Kajsa G Sjölén

”Jag vill att den här utställningen ska bli en teckningskammare med drag av offentlig toalett. Jag ser tecknandet som en grundläggande möjlighet för människor att uttrycka och kanalisera något av den erfarenhet vi bär i våra kroppar och önskar att mitt barn och andra barn ska få växa upp med att vuxna och barn ritar tillsammans på samma papper, att folk ska börja teckna tillsammans som att de spelar i band, och att tecknande får bli ett vedertaget sätt att beakta och begrunda saker vid viktiga beslut.” /Johanna HästöJohanna Hästö f. 1984 är utbildad i fri konst på Umeå Konsthögskola och måleri på Dômens konstskola i Göteborg. Hon har sin ateljé på Hospitalet i Ulleråker och jobbar brett inom konstfältet med allt från teckning/live-teckning och performance till installationer, text och video. Hon driver även olika utvecklingsprojekt, både i och utanför vad som oftast uppfattas som konstsammanhang. Hemsida: www.johannahasto.se 


Kajsa G Sjölén f. 1979 är utbildad i theatre design vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam samt måleri på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Produktionen består i teckning, måleri, poesi och interaktiva skulpturer och händelser. Arbetar även pedagogiskt med både barn och vuxna inom slöjd och konst, och uppfinnande.


INGVAR STAFFANS

Do-re-mi
2023.04.15 - 2023.04.30

Vernissage 15/4 Kl 12-16

"Minne" Ingvar Staffans

Ingvar Staffans målar oftast i stora format, ofta med tecken och kraftfulla linjer på ett expressivt men ändå återhållet och meditativt sätt. Han experimenterar med olika material - dock inte olja för det torkar för långsamt - leker mycket och blandar friskt olika material för att skapa strukturer. Uttrycken är abstrakta och inbjuder betraktaren till personliga tolkningar. Stilen är hans egen. Han tycker inte att man som konstnär måste hålla sig till en rådande trend eller inriktning. Han vill betona det slumpmässiga,det tillfälliga, det till synes oväsentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplanerat, utan medveten avsikt. Under sina 40 år som konstnär har han medverkat i långt över hundra utställningar, varav ett 50-tal separatutställningar. Många utomlands, på muséer och konsthallar (Gunilla Edström).

Ingvar Staffans har sin ateljé på Rackarbergsgatan i Uppsala och är medlem i Rackarkonstnärerna.

ROINE JANSSON

Vår tid på jorden
2023.05.06 - 2023.05.21

Allt sedan mina konststudier på 70-talet har jag skildrat människor i olika situationer, men framför allt i arbete, här i Sverige och i Europa. Mycket av det jag har gjort är också självupplevt. Som 20-åring jobbade jag som gruvarbetare och det har präglat min konst genom åren. Den här utställningen blir en blandning av dessa upplevelser, arbete, resor, porträtt mm. Vår tid på jorden.

EVA HÖGBERG

Lit de Parade

2023.05.27 - 2023.06.11

Bild: Eva Högberg

På kvällen tisdag den 11 oktober 2022 kl. 21.40 lämnade min mamma mig för evigheten, jag följde med henne en bit men fick inte följa med hela vägen, jag hörde mamma dra sin sista suck, såsom hon fick höra mig som nyfödd fylla lungorna för att ge henne mitt första skrik men en stor skillnad är att hon lämnade mig ensam kvar.

Dagen efter såg jag ett foto av en vitklädd människa liggande på en äng, för mitt inre såg jag i fotot, mamma, en häst. och en trasig värld smälta samman till en varelse.

Hästen är i naturlig storlek och ligger på rygg som mamma gjorde när hon somnade in. Installationen är uppbyggd av många olika material, tidningspapper, silkespapper, naturmaterial, grenar, bark, vass, rep, ståltråd, nät, lera, teckningar, ljud mm. hela och trasiga, lätta och tunga, lösa och fasta delar.

Mamma och jag hade bestämt att vi skulle bli koltrastar men hon har nog blivit både häst och koltrast.

Ombytta roller mot slutet.

Jag har inga barn, vill som avslutning berätta vad jag sa till mamma, visste inte om jag skulle våga, tänkte att hon kanske skulle bli ledsen, men jag sa det ändå, tog liksom sats,

-Tänk mamma! att jag äntligen har fått ett litet efterlängtat älskat barn. Det var verkligen så jag kände.

Det blev alldeles rätt. Mamma gav mig världens lyckligaste leende.


MARIANNE "MARJAN" GUSTAFSSON

Grafik

2023.08.12 - 2023.08.27

Bild: Marianne Gustafsson

I sin konst vill Marianne “Marjan” Gustafsson skapa ett rum för kontemplation. Marianne jobbar med grafik, måleri, installationer och skulptur. Årets utställning i Galleri I gör ett nedslag i Marianne Gustafssons grafiska arbete.


De grafiska tekniker Marjan oftast använder är etsning och fotopolymer - eller en kombination av båda. Verken består ofta av flera på varandra liggande tryck, som tillåter färgerna att blandas och skapa en känsla av rymd i bilden.


Resultatet blir måleriska bilder som rör sig kring frågor om människans närhet till naturen och hennes ensamhet, mytologier, kosmos och döden.

EVA BJÖRKMAN

NOTES FROM AN OPEN FIELD

2023.09.02 - 2023.09.17

Utställningen Notes from an open field är en undersökning av ett område inom Kungsängen, från Kungsängsleden fram till Vindbron och där Sävjaån viker av från Fyrisån. Det är också på vägen till och från konstnärens ateljé i Hospitalet, Ulleråker.

Det som intresserade henne var mixen av både stadens och naturens närvaro och närhet till varandra. Utegym, trafikled, reningsverk, naturreservat, vassfält, fyrisån, vandringsled, fågelskådning, eklund – en blandning av jord, vatten och rörelser, texturer och färger.

“Hade i början en tanke eller idé om hur jag skulle närma mig platsen och att det kanske skulle bli ett antal målningar, fotografier och video utifrån insamlandet. En viktig del är videoinspelningarna, där jag samlade in upplevelser från platsen genom att lägga mig på rygg direkt på marken och lyssna på ljud, känna dofter och blicken mot himlen ger ett annat perspektiv. Ett intresse för det som finns i övergången mellan närvaron och det som uttrycks, kommer fram i uttrycket, från en rörelse till en annan.“ - Eva Björkman

Tack till Malin Koort som assisterade vid videoinspelningarna.

Bild: Eva Björkman

JILL ERIKSSON

SPÅR AV INTRYCK

2023.09.23 - 2023.10.08

Jill Erikssons konstnärskap är intuitivt: det är handens rörelse som leder skapandeprocessen. Hon arbetar halvabstrakt och strävar efter det meditativa i stillheten som uppstår.

Eriksson använder sig av blandteknik och kombinerar ofta papper med tyg, vilket skapar en levande yta. Jill Erikssons bildvärld är enkel och skör: naturen, tomrummet och möten, ljuset och mörkret. Detta resulterar i verk som båda är lågmälda och kärnfulla på en och samma gång.


Jill Eriksson, född 1956, är utbildad inom textil konst och formgivning vid Konstfack och har bland annat arbetat med bildterapi.

Bild: Jill Eriksson

CECILIA INGARD

SKOGSBAD

2023.10.14 - 2023.10.29

Cecilia Ingard vill med sitt oljemåleri synliggöra den läkande kraft skogen kan ha på människans mentala hälsa. Ingard vill fånga känslan av förundran och lekfullhet, glädje och tröst, som en vistelse i naturen kan skänka. Skogen levererar ett ständigt flöde av intryck, som varierar beroende på väderlek och årstid.


Cecilia Ingard, född 1961, är utbildad bland annat vid Gerleborgsskolan och Konstfacks bildlärarlinje och ägnar sig framförallt åt att måla med olja och akvarell. Hennes främsta inspirationskälla är människans möte med naturen.

Bild: Cecilia Ingard

KATRINA LOELV

ÅTERKLANG

2023.11.04 - 2023.11.19

I Katrina Loelvs måleri får betraktaren ta del av en bildvärld som tycks vara i ständig förändring. Hennes arbeten tar avstamp i det föreställande och fortsätter i en process där hon förenklar motivet till det vagt igenkännbara. Loelv går från det säkra till det osäkra, rör sig mellan det kraftfulla och det sköra. I rytmen och rörelsen, i samspelet mellan linjer och färgaccenter och mellan ljus och mörker pågår ett förutsättningslöst sökande.


”I mina motiv utgår jag oftast från den yttre verkligheten. Sedan kapitulerar jag, låter bildens vilja styra, låter bilderna möta sina egna berättelser.”


I sitt skapande använder Katrina Loelv olika material och tekniker. Både när hon arbetar på duk och på ritfilm kombineras färg och teckning varsamt i en sparsam färgskala. Lager läggs till lager, som tillvarons lager.


”När jag arbetar avlöser färger och former varandra, de blir övergående beståndsdelar i bilden. Men de finns kvar som en subtil armering i den färdiga målningen.”


Katrina Loelv är utbildad i måleri vid Eskilstuna folkhögskola och på Gerlersborgsskolan. Hon har också studerat visuell kommunikation samt Kropp och språk i konsten vid Konstfack.

Bild: Katrina Loelv (beskuren)

NYA MEDLEMMAR I 

LANDSKAPET, MÄNNISKAN OCH MATERIEN

2023.11.25 - 2023.12.10

Nya medlemmar 2023: Klas Brattberg, Hanna Dahlbäck, Christer Eriksson Solbrand, Annette Johansson

Bild: Klas Brattberg, Hanna Dahlbäck, Christer Eriksson Solbrand, Annette Johansson (beskurna)

Varje år får yrkesverksamma konstnärer bosatta i Uppsala län söka medlemskap i Uppsala konstnärsklubb. 2023 års nykomlingar kommer att presenteras i två omgångar.


I den första utställningen av två där verk av årets nya medlemmar i Uppsala konstnärsklubb visas får vi blicka ut över- likväl som in i materien. Vad eller vem begär vår uppmärksamhet och hur handskas vi med det som finns både i och utanför oss själva?

FLORENCE HERMANSSON

THE GRAVITY OF SPEECH IN THE EMPTY ROOM - act 1

2023.12.16 - 2024.01.14

Vernissage lördag den 16 december kl. 17-20 med healingperformance THE GREEN CIRCLE

Finissage söndag den 14 januari kl. 17-20 med healingperformance THE GREEN CIRCLE

OBS! Ingång från gårdenI Galleri 1 kommunicerar två installationer som tillsammans tar sin utgångspunkt i Florence Hermanssons inre sökande. Sökande som kretsar kring frågorna och reflektioner om arv och ursprung, om vår styrka och skörhet. Utställningen är en metafor för människan som ett rum i en livsviktig kosmisk interaktion, och det stora universella rummet vi delar med varandra.


Utställningen består av platsspecifika verk i neon. Florence Hermansson sammanför fysiska material och tekniker tillsammans med platsens specifika förutsättningar och rumslig ljusteknik.


Florence Hermansson arbetar som ljus- och ljudkonstnär i Sverige och internationellt. Hennes konstnärskap rör sig över flera lager med utforskande i människans inre och dess koppling till kosmos och med de universella frågorna om arv, tillhörighet och de inre existentiella frågorna.


Hermansson är bosatt och verksam i Uppsala, där hon även är initiativtagare till den årliga konstljusfestivalen Allt Ljus på Uppsala. Hermansson har skapat det permanenta ljuskonskverket The Eyegloria för Stadsträdgården i Uppsala i samband med Ingmar Bergmans 100 åriga jubileumsår 2018.


the gravity of speech in empty room - act 1 är Florence Hermanssons andra utställning i Uppsala. 


Observera att Galleri 1 kommer endast att hålla öppet under vernissagedagen och finissagedagen. Utställningen kan däremellan ses dygnet runt utifrån under perioden 16 december - 14 januari.