KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

OCH PROGRAM

GALLERI I & 2

UTSTÄLLNING

2023.04.15 - 2023.04.30
MONIA WESTIN
INGVAR STAFFANS


GALLERI I & 2

UTSTÄLLNING

2023.05.06 - 2023.05.21
EVA HESSLOW
ROINE JANSSON


GALLERI I & 2

UTSTÄLLNING

2023.05.27 - 2023.06.12
EVA HÖGBERG
ALI ARDALAN


KULTURKVARTERET WALMSTEDTSKA

KULTURFESTIVAL

2023.06.03 - 2023.06.04

KULTIS


KULTURKVARTERET WALMSTEDTSKA

SOMMARUTATÄLLNING PÅ GÅRDEN

2023.06.17 - 2023.07.16

ANETTE WIXNER
EVA HÖGBERG
ELIN FORSSELL