MELINE HÖIJER SCHOU

JAG ÄR AV DET SOM ÄR

2024.02.10 - 2024.02.25

Vernissage lördag den 10 februari kl. 12-16

Bild Meline Höijer Schou


Den genomgripande anledningen till att Meline Höijer Schou håller på med konst är en vilja att undersöka bevekelsegrunder. Hon vill både utmana och tillåta skav att finnas, och hon brinner för att undersöka om det finns skönhet där hon bor. Höijer Schou vill lämna utrymme för en egen inre resa hos betraktaren och vill att den gemensamma resan skall vara sann. Att vi vågar vara sårbara för att bli nåbara. Hon ser konsten som en helande kommunikationsväg i den kollektiva sfären. Det som kommuniceras däri kan läka - om vi låter det.


Enligt Meline Höijer Schou är denna utställning helt och fullt kanaliserad av Det som är. Hon har fått vara med för att ge detta budskap: Allt är av kärlek. Höijer Schou har fått instruktioner efter att ha uttryckt en önskan om att få måla det hon ser då hon är med det som är. Här förmedlat i en mer tydlig form än vad som är bakom hennes ögon.


Meline Höijer Schou är en multidisciplinär konstnär verksam såväl i Sverige som internationellt. Hon kommer från måleriet från början och arbetar även med performance, kortfilm och installationer. Se – och låt dig översköljas av det som är. Vad – är mellan dig och det som är.