På somrarna är det i vanliga fall helt stängt i våra gallerier, men i år testar Konstnärsklubben ett nytt arbetssätt.


Veckorna 26-29 kommer Galleri 1 att användas av tre av klubbens medlemmar, en konstnär får var sin vecka och de får nyttja lokalen som de vill under tiden. På onsdagarna kommer de att hålla öppet för allmänheten.


Konstnärer som deltar i projektet är:

Vecka 26: Annette Johansson

Vecka 27: Stuart Mayes

Vecka 28: Sofie Stenberg


Konstnärerna presenteras närmare på klubbens instagram under sina respektive veckor.


Så vill du träffa en konstnär - eller flera - och ta del av deras arbetsprocesser, passa på och gör det i sommar!