KONST TAR PLATS

Konst tar plats är ett samarbetsprojekt som initierades av Katarina Sundkvist Zohari under hösten 2018 mellan Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. Under 2022 leds projektet av Amanda Selinder.

Projektets idé är att finna platser i länet där det vanligtvis inte visas konst, dels för att erbjuda människor tillträde till konsten utan att behöva åka till städer men och också för att ge länets konstnärer fler utställningsmöjligheter.

Konst tar plats på Heby folkets park.

25.08 - 04.09.2022.
Öppet: tors-fre 14:00 - 18:00, lör-sön 12:00 - 16:00

Vernissage: 25.e augusti kl 17:00 - 19:00

Medverkande konstnärer är Anna Haglund, Tim Drougge, Naam Anomasiri,
Sofie Stenberg och Johanna Hästö.


Fri entré. Gretas Café är öppet.


Under utställningsperioden kommer 2 workshops äga rum.

Drop in 12:00-15:00 för alla åldrar.

28:e augusti med Sofie Stenberg

4:e september med Elisabeth Bucht


Projektledare: Amanda Selinder

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala

Heby folkets hus och park

www.konsttarplats.com

"Ur mörkret" i Lancashiresmedjan, Karlholmsbruk

6-15 Augusti  2021 Kl. 11.00-15.00

Denna gång har Konst Tar Plats fått möjligheten att landa i den fantastiska smedjan i Karlholmsbruk. Fem konstnärer har besökt smedjan och i sitt skapande inspirerats av platsen, rummen och dess historia.


Medverkande konstnärer är Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Katrina Loelv, Gijs Weijer och Elin Sundström.


Fri entré. Försäljning av kaffe och hembakat.


Projektledare: Katarina Sundkvist Zohari

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala

Kultur-och Guidegruppen Karlholmsbruk

Tierps kommun

www.konsttarplats.se

"Den inre och yttre resan" i Gamla bion, Örsundsbro

Augusti 2020

Fyra konstnärer

Till Gamla bion i Örsundsbro har fyra konstnärer bjudits in som på var sitt sätt undersöker och beskriver ”Den inre och yttre resan”. Jessica Faiss visar en video som på ett starkt och fantasieggande sätt gestaltar temat: en ensam resa i ett uppländskt landskap. Johan Fremlings fantastiska kolteckningar visar på det mörker och hot som finns i vår omvärld. Margareta Fundelius visar målningar som på ett personligt och färgsprakande sätt behandlar livets resa i en serie som hon kallar ”Den sista leken”. Kajsa G Sjölén ger i sin skulptur oss en möjlighet att själva skapa en film på den egna mobilen: en resa i ett inre, för ögat dolt, landskap.

"Husets kropp" i Socitetshuset Källör, Östhammar.

Augusti 2019

I projektet Konst tar plats har fem konstnärer under året arbetat med platsspecifika konstverk med utgångspunkt från den anrika byggnaden Socitetshuset Källör i Östhammar. Huset som rymmer många lager i tiden byggdes redan 1885.

Med sin historia av att ha varit havsbadanstalt, socitetshusverksamhet och skola har dess karaktär och användningsområde förändrats genom tiden för att passa olika tiders behov och stilideal. Tiden har satt sina spår i byggnaden och huset har med sitt nästan levande väsen och sin materialitet inspirerat konstnärerna till platsspecifika tolkningar. Genom husets kropp till sin egen kropp. Från husets själ till konstens tolkning.

Medverkande konstnärer:

Adina Almén, Ali Ardalan, Eva Jonasson, Ingrid Orlowski och Stuart Mayes

Poesiafton ordnades, med öppen scen i samband med utställningen “Husets Kropp”. Societetshuset Källör.
Medverkande: Bengt O Björklund, poet/trummis/journalist, Eva Douhan Lundkvist och Gerd Vading. Arrangör: Östhammars Litteraturförening.

Konst tar plats ställde även ut paralellt på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar, där konstnärerna invigde med öppen presentation och bildvisning i biosalongen i Storbrunn.