KONST TAR PLATS

Konst tar plats är ett samarbetsprojekt som initierades av Katarina Sundkvist Zohari under hösten 2018 mellan Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. Under 2023 leds projektet av Katarina Sundkvist Zohari och Helena Laukkanen.

Projektets idé är att finna platser i länet där det vanligtvis inte visas konst, dels för att erbjuda människor tillträde till konsten utan att behöva åka till städer men och också för att ge länets konstnärer fler utställningsmöjligheter.

Läs mer på konsttarplats.se

Konst tar plats på Gula villan, Wiks slott


15.09 - 01.10.2023

Medverkande konstnärer: Agneta Forslund, Eliska Kovacikova och Ingvar Staffans


Invigning fredag den 15 september kl. 17:30. Musiker Tommy Wahlström framför fem korta improvisationer inspirerade av konstnärernas verk på bland annat saxofon.


Thommy Wahlström är tonsättare inom nutida akustisk och elektronisk musik och musiker inom folkmusik och improviserad musik. Utbildad på Gotlands tonsättarskola, och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Öppen skaparverkstad för barn med konstnären Agneta Forslund: Söndag den 24 september kl. 13-15. Öppet för alla i mån av plats, verkstaden tar ungefär 30 minuter per barn.Projektledare: Katarina Sundkvist Zohari och Helena Laukkanen

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala


Konst tar plats på Heby folkets park


25.08 - 04.09.2022.

Medverkande konstnärer: Anna Haglund, Tim Drougge, Naam Anomasiri,
Sofie Stenberg och Johanna Hästö.


Under utställningsperioden 2 workshops ägde rum.

28:e augusti med Sofie Stenberg

4:e september med Elisabeth Bucht


Projektledare: Amanda Selinder

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala

Heby folkets hus och park

"Ur mörkret" i Lancashiresmedjan, Karlholmsbruk


6-15 Augusti 2021 Kl. 11.00-15.00


Denna gång har Konst Tar Plats fått möjligheten att landa i den fantastiska smedjan i Karlholmsbruk. Fem konstnärer har besökt smedjan och i sitt skapande inspirerats av platsen, rummen och dess historia.


Medverkande konstnärer: Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Katrina Loelv, Gijs Weijer och Elin Sundström


Projektledare: Katarina Sundkvist Zohari

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala

Kultur-och Guidegruppen Karlholmsbruk

Tierps kommun

www.konsttarplats.se

"Den inre och yttre resan" i Gamla bion, Örsundsbro


Augusti 2020


Till Gamla bion i Örsundsbro har fyra konstnärer bjudits in som på var sitt sätt undersöker och beskriver ”Den inre och yttre resan”. Jessica Faiss visar en video som på ett starkt och fantasieggande sätt gestaltar temat: en ensam resa i ett uppländskt landskap. Johan Fremlings fantastiska kolteckningar visar på det mörker och hot som finns i vår omvärld. Margareta Fundelius visar målningar som på ett personligt och färgsprakande sätt behandlar livets resa i en serie som hon kallar ”Den sista leken”. Kajsa G Sjölén ger i sin skulptur oss en möjlighet att själva skapa en film på den egna mobilen: en resa i ett inre, för ögat dolt, landskap.


Medverkande konstnärer: Jessica Faiss, Johan Fremling, Margareta Fundelius, och Kajsa G Sjölén


Projektledare: Katarina Sundkvist Zohari

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala

"Husets kropp" i Socitetshuset Källör, Östhammar.


Augusti 2019


I projektet Konst tar plats har fem konstnärer under året arbetat med platsspecifika konstverk med utgångspunkt från den anrika byggnaden Socitetshuset Källör i Östhammar. Huset som rymmer många lager i tiden byggdes redan 1885.

Med sin historia av att ha varit havsbadanstalt, socitetshusverksamhet och skola har dess karaktär och användningsområde förändrats genom tiden för att passa olika tiders behov och stilideal. Tiden har satt sina spår i byggnaden och huset har med sitt nästan levande väsen och sin materialitet inspirerat konstnärerna till platsspecifika tolkningar. Genom husets kropp till sin egen kropp. Från husets själ till konstens tolkning.


Medverkande konstnärer: Adina Almén, Ali Ardalan, Eva Jonasson, Ingrid Orlowski och Stuart Mayes


Poesiafton ordnades, med öppen scen i samband med utställningen “Husets Kropp”. Societetshuset Källör.
Medverkande: Bengt O Björklund, poet/trummis/journalist, Eva Douhan Lundkvist och Gerd Vading. Arrangör: Östhammars Litteraturförening.


Konst tar plats ställde även ut paralellt på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar, där konstnärerna invigde med öppen presentation och bildvisning i biosalongen i Storbrunn.


Projektledare: Katarina Sundkvist Zohari

I samarbete med:

Uppsala konstnärsklubb

Region Uppsala

Östhammars kommun