Är du en yrkesverksam konstnär?


Bor du inom Uppsala län?


Vill du möta och samverka med andra konstnärer?

Vill du söka medlemskap i UKK?

2022 års ansökningsperiod är öppen v. 38 (19 – 25 september).

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD FÖR I ÅR


Du kan mejla, posta eller lämna in din ansökan personligen hos oss på Walmstedtska gården. Mer information om förfarandet finns på ansökningsblanketten som du hittar här.


Behöriga att söka medlemskap är yrkesverksamma konstnärer bosatta i Uppsala län. Sökande ska kunna uppvisa minst fem års dokumenterad yrkesverksamhet under de senaste tio åren.


Till yrkesverksamhet räknas:

  • Konstnärliga högskolestudier.
  • Separata utställningar i professionella sammanhang.
  • Jurybedömda utställningar med urval gjort av sakkunniga.
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  • Offentliga gestaltningsuppdrag.
  • Medlemskap i annan konstnärsorganisation (svensk, utländsk eller kooperativ).
  • Annan dokumenterad konstnärlig verksamhet som inte faller inom ramen för punkterna ovan, t.ex. konsultuppdrag, projektmedverkan och pedagogiska uppdrag.


Till ansökan ska handlingar bifogas som verifierar åberopad utbildning och yrkesverksamhet. Det kan exempelvis vara kopior på examensbevis, intyg, utställningskataloger, webblänkar, diplom eller artiklar.


Ansökningsblanketten ska också kompletteras med en sammanställning över åberopa utbildning och konstnärlig yrkesverksamhet samt tre arbetsprover.

Sökande som avlagt en femårig konstnärlig examen högst fem år före ansökningstillfället behöver inte styrka sin yrkesverksamhet, eller bifoga sammanställning av meriter, men ska bifoga en kopia på sitt examensbevis samt tre arbetsprover.


Tyngdpunkten vid invalet av ny medlem görs utifrån dennes meriter. Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Det står konstnär fritt att söka inträde flera gånger.


Medlemsavgiften är 700:- /år


Vid frågor om antagningen kontakta oss på

kontakt@uppsalakonstnarsklubb.se eller telefon 079-335 89 85.