MEDLEMSSKAP

Vill du söka medlemsskap i Uppsala Konstnärsklubb?


  • Är du yrkesverksam konstnär?
  • Bor du i Uppsala län?
  • Vill du möta och samverka med andra konstnärer?Uppsala Konstnärsklubb behandlar ansökningar en gång per år i september månad.


Du kan mejla, posta eller lämna in din ansökan personligen hos oss på Walmstedtska gården.
Medlemskap i Uppsala Konstnärsklubb kan sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta i Uppsala län.


Till yrkesverksamhet räknas

f

  • Konstnärliga högskolestudier. 
  • Separata utställningar i professionella sammanhang. 
  • Jurybedömda utställningar med urval gjort av sakkunniga. 
  • Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum. 
  • Offentliga gestaltningsuppdrag. 
  • Medlemskap i annan konstnärsorganisation (svensk, utländsk eller kooperativ). 
  • Annan dokumenterad konstnärlig verksamhet som inte faller inom ramen för punkterna ovan, t.ex. konsultuppdrag, projektmedverkan och pedagogiska uppdrag. 

f


Ansökningsblanketten ska kompletteras med en cv/ sammanställning över utbildning och konstnärlig yrkesverksamhet samt dokumentation av tre verk. 


Till ansökan ska handlingar bifogas som verifierar utbildning och yrkesverksamhet. Det kan exempelvis vara kopior på examensbevis, intyg, utställningskataloger, webblänkar, diplom eller artiklar.


Sökande som avlagt en femårig konstnärlig examen högst fem år före ansökningstillfället behöver inte styrka sin yrkesverksamhet, eller bifoga sammanställning av meriter, men ska bifoga en kopia på sitt examensbevis samt dokumentation av tre verk. 

ANSÖKAN LÄMNAS IN PÅ ETT AV FÖLJANDE SÄTT


Mejla till ansok@uppsalakonstnarsklubb.se Mailet bör inte överstiga 10 MB med bifogade filer. Större filer kan skickas via www.wetransfer.com 


Posta din ansökan, med dokumentation av verk utskrivna i god kvalitet på A4, till 

Uppsala Konstnärsklubb, Sysslomansgatan 1, 753 10 Uppsala. Ansökan ska vara poststämplad senast 21 september. 


Lämna in din ansökan personligen på Uppsala Konstnärsklubb, se adress ovan, använd hänvisad ingång från innergården. Inlämning personligen kan endast ske vid annonserat tid. Märk samtliga delar av din ansökan tydligt med ditt namn. Uppsala Konstnärsklubb ansvarar ej för att skicka tillbaka original. Du måste själv hämta upp dina konstverk under angiven tid.


Tyngdpunkten vid invalet av ny medlem görs utifrån dennes meriter. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Det står konstnär fritt att söka inträde flera gånger.


Medlemsavgiften är 700:- /år


Vid frågor om antagningen kontakta oss på kontakt@uppsalakonstnarsklubb.se