PROJEKT OCH EVENT

Föreningens medlemmar driver och skapar utöver utställningsverksamhet olika konstnärliga samarbeten, återkommande publika event, projekt och pedagogiska program och workshops med olika konstutövare i gränsöverskridande samarbeten.


Några exempel på projekt som pågår just nu är:


Konst tar plats >>

RUSMUS >>
Barnens Å-hus >>