OM UPPSALA KONSTNÄRSKLUBB

Uppsala Konstnärsklubb bedriver utställningsverksamhet, programverksamhet och pedagogisk verksamhet i Kulturkvarteret Walmstedtska på Sysslomansgatan 1.

Vi är en ideell förening med omkring 120 medlemmar. Klubben leds av en styrelse på nio personer, som väljs av medlemmarna vid årsmötet i mars/april. Utöver det har klubben två anställda.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter.

Uppsala Konstnärsklubb bildades 1955. Syftet var framförallt att skapa en mötesplats för diskussioner och samvaro med likasinnade, men också att tillsammans kunna förbättra förhållandena för konstnärer i Uppsala.

Med åren har UKK blivit en omistlig del av Uppsalas konstliv. Särskilt viktig är klubbens roll som informationskanal i båda riktningarna – konstnärer når lättare varandra och kan med större tyngd tala med politiker och allmänhet, och den som vill nå konstnärerna hittar dem lätt genom UKK.


UKK har drivit Galleri 1, som ligger i hörnet av Sysslomansgatan och St Olofsgatan, sedan 1969. Under 10 år mellan 2010–2020 bedrev Uppsala Konstnärsklubb även ett omfattande kulturellt program i det närliggande Å-Huset. Från och med hösten 2020 har föreningen samlat all sin verksamhet i huset på Sysslomansgatan 1, med Galleri 1 & 2 samt Studion.


Läs mer i matrikeln om konstnärsklubbens historia med en kulturhistorisk text av Marit Jonsson, förord av Sten Bernhardsson, kulturdirektör och med en presentation av föreningens medlemmar.


Uppsala Konstnärsklubb drivs med stöd av Uppsala kommun, Kulturnämnden