Konstnärernas egna ord kring MINSTA möjligaAnnette Johannsson:

Vad kan vara mer "minsta möjliga" än "Ingenting"? Materialet i sig ger också minsta möjliga avtryck, då den redan finns och kan återanvändas till nya saker efter utställningen. Vänd gärna på stenarna!


Stuart Mayes:

Verket inspireras av först rad i dikten Auguries of Innocence av engelsk poet William Blake (1757 – 1827): 

To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower 

Hold Infinity in the palm of your hand 

And Eternity in an hour

....

I dikten, skrevs 1803, är oskyldighet jämförd med ondska och korruption. I verket ersätts sandkornen med en bit silverglitter – den minsta möjliga spegel.

Citatet ovanför (fyra rad) är inristat på en sten i den vacka parken vid Dartington College of Arts där jag tog min kandidatexamen i konst.


Ylva Dahlman:

Jag ville göra göra så mycket som möjligt på minsta möjliga yta. Det blev Allt.


Eva Douhan Lundkvist:

Mitt verk Svarta Lådan är en gestaltning av  det utrymme och den förståelse som finns för sorg i olika sociala sammanhang, dvs "minsta möjliga" plats.


Ingrid Orlowski:

Mitt verk består av en förpackning med små människor som är tillverkade för modelljärnvägar i skala 1:87. Förpackningen är benämnd "Penner". I verket ingår en utskrift från internetsidan wiktionary.org, med en förklaring av Penner.

Jag frågar mig: Vad är det minsta möjliga vi behöver? Eller är det så att det minsta möjliga redan är på nivån - det omöjliga? Och vem avgör vad som är vad? Och för vem?


Johanna Hästö:

I filmen Hästö Landhöjning tecknar Johanna Hästö med sina fotsteg fram en fiktiv kartbild utifrån sin egen släkts historia. Där en mängd information saknas får fantasin ta vid och människans fotsteg sätts i relation till landhöjningens minimalistiska kraft och rörelse.


Margareta Fundelius:

Minsta möjliga..."Fettsugning", grafiskt blad i fotopylymerteknik utifrån en annons i UNT. Verket refererar till de slag som utkämpas om ideala mått på kvinnors kroppar.


Regina Mucwicki Mabrouk 
När inbjudan till MINSTA möjliga kom från konstnärsklubben tvekade jag länge då det kändes långt ifrån de monumentala verken jag oftast väver. Men det blev en rolig utmaning att lämna min comfort zone! Jag valde att väva en bild i liten format, inspirerat av stäppzebrans mönster. Jag tänkte i termer av hårstrån, ett hårstrå är typ ingenting men flera hundra-tusentals tillsammans bildar en hårrem på en individ och flera individer blir ett flock. Och ingen zebra är den andra lik, varje zebra är unik!


Krisztina Widengard:

Inside you - med tanke på att det finns en hel del små med blotta ögat osynliga saker i oss.


Cecilia Ingard:

Människan är en av de minsta möjliga enheterna i ett mäktigt fjällandskap. Fjället kan både upplevas skrämmande och överväldigande och som människa är man liten i dess närhet.


Carita Sirén:

Virus är mindre än bakterier, dessa finns överallt. Solljus är decinfierande, verket blir levande, då ekotrycket bleknar med tiden i ljuset.


Agneta Forslund:

Mitt verk kommer ur en serie med arbetsnamnet Naturens byggstenar där idéerna till stor del kommer ifrån mitt intresse för naturens nedbrytningsprocesser. Mikroorganismer och svampar finfördelar olika organiska material till minsta möjliga beståndsdelar så att de blir tillgängliga för växter att tillgodogöra sig som näring. 

Skulpturerna svävar någonstans mellan djur, växt och mineralriket och skulle kunna vara något mycket mycket litet.


Gudrun Westerlund:

Jag tolkade temat rakt av så att säga. Så lite som möjligt på ett litet papper.

Letade efter en äldre liten akvarell och hittade den faktiskt. Två enkla former i samma färg. Det skulle  kunna vara bara EN form, men lite spänning må det väl vara i tillvaron.


Eva Högberg:

Myran, Strumigenys ayersthey, en hyllning till mångfalden och det stora i det lilla.

Jeremy Ayers (1948-2016) var en amerikansk människorättsaktivist, konstnär, författare och poet, jobbade bl.a. tillsammans med Andy Warhol och skrev sånger för R.E.M och The B-52´s. År 2021 namngavs en nyupptäckt myrart till hans ära, Strumigenys ayersthey, ett könsneutralt namn, en hyllning till mångfalden.


För Monia Westin, Petal Joan Roberts och Per Sångberg var verken bland de minsta de någonsin skapat. Pia Ulfendahl drar gärna inspiration från de små former i naturen som hon förstorar i sina verk.Vad skulle MINSTA möjliga kunna innebära för dig?