Å-HUSET  UTSTÄLLNINGAR 2014

KKV-Sörmland

Andra platser

11 - 26 januari

Fem konstnärer, medlemmar i KKV-Sörmland samlas i en gemensam utställning kring temat Andra Platser. Temat tolkas både två och tredimensionellt med hjälp av olika medier. Utställningen är en utbytesutställning mellan KKV-Sörmland och UKK.


George Badawi

Katarina Divander

Mita Lundin

Ulrika Tallving

Carl G Torstenson

Anna Löwdin

Målningar och Skulpturer

1 - 16 februari

Jag har länge målat horisonter och färgfält som kan ses som hav, himmel och jord. Målningarna som bilder kan verka tomma vid första anblicken. Men för mig är de inte bilder i första hand utan mera reella ting bestående av färgens egenskaper och textur, i andra hand kommer associationerna till rumslighet men utan föreställande objekt som gör att man läser in avstånd och proportioner.

Med stenen är det annorlunda, den finns redan i allra högsta grad och det har känts som en befrielse att få arbeta i sten. Märkligt för mig själv är att skulpturerna har blivit alltmer föreställande i motsats till målningarna som blir mer abstrakta med tiden.

Kanske skulpturerna fyller målningarnas rymd, fast utanför ramarna.

 

Missa inte att besöka utställningen lördagen den 8:e februari då


Uppsalabandet Vintagez spelar blues mm.

Ola Bergkvist, sax.

Mikael Genberg, trummor.

David Isaksson, bas.

Gerd Stenlid, klaviatur

Maria Sundqvist, sång.

Välkomna!

Trofé

Fem konstnärer

22 februari - 9 mars

Pernilla Sylwan

– Trofé att vinna. Vem vill ha en? Varför? Ge mig en bra motivering så har du chansen att vinna en av mina bucklor, Jag är enhällig domare!

 

Katarina Persson 

– Inga djur har kommit till skada vid tillverkningen av dessa jakttroféer.

 

Christopher Long

Christopher Longs verk Tally får man gärna ta upp och hålla i handen.


Maria Lewis

Maria Lewis ger oss ett genusperspektiv på troféer.

 

Tommy Eriksson

#Likeraket, ett interaktivt verk som behöver betraktarens medverkan. Kom till utställningen eller gå in på facebook fr.o.m. 22/2. Sök på Tommy Eriksson konst eller #likeraket. Det går även att scanna QR-koden.

Fernando Garrido

Målningar

15 - 30 mars

Uppsala konstnärsklubb presenterar i samarbete med Edsvik Konsthall


målaren Fernando Garrido från Mexico.

 

“Att komma till insikt är att blottlägga det ockulta. Det osynliga. Att låta det mörka, fördolda och mystiska komma ut i ljuset. Gester och miner, hållningen och kroppsspråket ger uttryck för det vi inte kan säga med ord. Tankar och hemliga känslor som vi gömmer i vårt innerstas mest hemliga rum, avslöjas undermedvetet då vi plötsligt står inför en okänd, överraskande eller oväntad situation. I magiska förhållningssätt, ceremoniella riter, drömmar och barns lek finns en gemensam nämnare som hjälper mig att söka och finna svar på allt det okända som livet och döden ställer oss inför: att veta hur allt kommit till, vår relation till det som omger oss; människor, ting, tankar, känslor och de reaktioner som känslorna framkallar.


Likt surrealisterna vill jag låta mitt måleri vara så fritt och spontant som möjligt. Jag vill låta det träda fram och leda till en insikt. Låta mitt arbete tala till mig, kräva av mig, leka med mig, vara roligt… Om tavlan är tyst och inte säger mig något, inte vill tala till mig och det inte skapas en kommunikation mellan oss, då lämnar jag den. Måhända möts vi en annan dag och har något att avslöja för varandra.”


Fernando Garrido, juli 2007


Fernando Garrido är född 1955 i Mexico City. Bor och är verksam i Mexico City.


Samtal Pågår i Å-Huset den 19 mars kl 19:00


Ricardo Donoso, chef för Edsvik Konsthall, berättar om magisk realism i konst och litteratur.

Mer än Karl Johan

-svamparnas hemliga liv

Ett möte mellan konst och vetenskap

5 - 20 april

Vad vet vi egentligen om svampar? Tänker vi någonsin på vad som finns där under vår fötter och som arbetar hårt både för och emot oss? Har vi någon nytta av svamparna? Sådana frågor har forskare vid SLU och Uppsala universitet arbetat med under ett antal år. Några Uppsalakonstnärer inbjöds att fritt inspireras av forskarnas rön och upptäckter. Detta möte mellan konst och vetenskap om svamparnas osynliga liv visas nu i en utställning i Å-Huset. 


Konstnärer:

Shaheena Akhlaque

Arnold Bunge

Cecilia Ingard

Gunilla Paetau Sjöberg

Petal Joan Roberts

Ebba Stålhandske


Forskare:

Elizabeth Bent

Anders Dahlberg

Michael Krikorev

Åke Olson

Anna Rosling

Cajsa Lithell


I ett Samtal pågår onsdag 9 april kl 19:00 berättar konstnärer och forskare om sitt arbete.

De nya

En utställning av nya medlemmar.

Foto, måleri och teckning.

26 april -11 maj

Narek Aghajanyan

Den armeniske konstnären Narek Aghajanyan tog sin examen vid den anrika konsthögskolan i Yerevan.  Snart uppmärksammades Nareks konst och han fick möjlighet att medverka i konstutsällningar i bland annat Venedig och Paris. Narek började även arbeta som lärare i konsthistoria på Yerevan State University och utvecklade ett politiskt engagemang som tog sig uttryck i en kritik av den armeniska regimen.


Susanna Bark

Jag arbetar oftast tematiskt där färgmöten ständigt väcker och förundrar. I mina bilder försöker jag skapa olika stämningar och så ibland även en berättelse lämnad till betraktaren, en plats, ett rum som endast finns i den egna fantasin. I temat ”Att lyssna…”  är det djurets behov av att lyssna efter ljud som kan vara livsavgörande.

Hur lyssnar vi människor till dagens ljud eller på varandra? Vilka ljud eller kanske ord är för människan livsavgörande….?


Penja Hesselbäck

Fotograf, medlem i Centrum för Fotografi och Uppsala Konstnärsklubb. Har flera utställningar med foto från Afrika och Kina på meritlistan och har vistats långa perioder i bl.a. Kenya, Etiopien och Komorerna. Medförfattare till boken ”Komorerna – berättelser från ett okänt Afrika (Pupill Förlag 2010), arbetar just nu på en bok med titeln ”En korrekt smakt för landskap”, om trädgårdar i Suzhou, Kina.


”Shanghai Brides” Shanghai Brides är en utställning med bilder från bröllops- och modefotografins Shanghai. Jag har deltagit i fotosessioner med både modeller och bröllopspar och porträtterat människor som visserligen varit medvetna om min närvaro men helt koncentrerade på en annan kamera, de har poserat men egentligen inte för mig. Det tilltalar mig.”


Anna Liljas

Jag målar och tecknar figurativt. Figurerna gör oftast något tillsammans, utför en rit, klär ut sig eller är på väg till en kamp av något slag fast de är inte alltid så väl förberedda. Jag vill uppnå en brytpunkt där viljan och förutsättningarna möts och där framstår figurerna som både starka och hjälplösa vilket intresserar mig.


Christopher Long

Amerikanen Christopher Long blandar färg med smuts ibland. Men bara om det ser bra ut.

Gävle Konstgrafiker

17 maj -1 juni

Gävle Konstgrafiker bildades 1960 i Gävle och idag räknas som en av de äldsta grafikföreningarna i hela landet. I nuvarande verkstaden på Tredje Tvärgatan 3 finns det fortfarande lockande möjligheter att arbeta i de flesta konstgrafiktekniker: kopparsnitt, etsning, torrnålsgravyr, träsnitt, litografi, serigrafi och till och med emalj. Verkstaden är dessutom tillgänglig inte bara för föreningens trettio medlemmar utan också för alla som anmäler sitt intresse för grafiken. Kontakten med den öppna, något bredare publiken skapades genom en långvarig tradition av utbildande grafikkurser samt imponerande grupputställningar som alltid fick väldigt bra kritik.

Första utställningen hölls på Gävle museum, då nitton grafiker deltog med 139 blad. Den här gången – i Å-huset, Uppsala – ställer sexton grafiker ut sina verk. Vi välkomnar Gävle Konstgrafiker som våra inbjudna gäster och hoppas på ett kreativt utställningssamarbete även vidare i framtiden.


Ulla Helenius-Reit
Peter J. Kautzky
Anna-Carin Stenman
Bodil Lennartsson
Anders Thyr
Lena Wennberg
Anna Wikfeldt
Bo Simeon Eriksson
Malin Wikström
Margareta Danhard
Kristina Löfgren
Pamela Törn Skoglund
Jordi Bota
Katarina Eriksson
Hjördis Johansson-Becker
Anna-Carin Landelius

Hitomi Iwano

Flowing Moments

Mixed Media/Kimekomi

23 - 31 augusti

”Iʼm using the technique called ”Kimekomi”

, a Japanese traditional way to insert the cloth

into linear carvings.
After I stick the cloth on the board using

”Kimekomi”, I paint with acrylic.
Flowing clouds, snows, rains, bubbles in

water, scattering petals,
blink of firefly, and the particular memories

of daily life…
I want to carve the moment before they disappear.”
Hitomi Iwano


Läs mer om Hitomi här http://kimekomiworks.jp/

RenovRadRasEra Hem

Samtal Pågår 17 september med Sara Westin 13 - 28 september

Konst om renovräkning


I stadsdelen Gränby pågår renovräkning – miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen RenovRadRasEra Hem gestaltar hur det känns för den enskilda människan.

Vad är ett hem? Vad betyder det att förlora inflytandet över det egna boendet? Vem bestämmer över mitt hem? Över ditt?

Kulturprojektet Våra Hem har Uppsalastadsdelen Gränby i fokus. Våra Hem är just nu en byggarbetsplats. Fram till 2016 kommer cirka 1 500 lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren i slutet av 60-talet att renoveras. Forskare pratar om en renovräkning. Husen renoveras, hyrorna höjs drastiskt och de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta.

Vi som tagit initiativ till Våra Hem är yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare och forskare, flera sedan länge också hyresgäster i Gränby. Under ett års tid har vi träffats regelbundet för att brottas med känslor och tankar kring den pågående omstöpningen av vårt område, säger Åse Richard, projektledare.

Runtom i Sverige renoveras det så kallade miljonprogrammet och omkring en halv miljon lägenheter är i behov av någon form av upprustning. Våra Hem vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor!


Konstgruppen

Walid Khaled bildkonstnär

Ulrika och Eric Trovalla foto

Ulf Eklund finsnickare

Sandeep Dinker One People International

Regina Mucwicki Mabrouk textilkonstnär

Mari Raudsepp dans

Linda Hammarberg bildkonstnär

Elin Forssell bildkonstnär

Annica Almén Danielsson keramik/betong

Åse Richard text/projektledare

Astrid Bäckström och Berit Sahlström Författarnas Vävporträtt

-Till försvar för humanismen -

4 -19 Oktober

Ett konstprojekt som påbörjades för två och ett halvt år sedan och som nu visas i form av en utställning , samt kulturhändelser under utställningsperioden.


Astrid Bäckström och Berit Sahlström, båda textilkonstnärer, har i väv arbetat fram porträtt som har sin rot i djupt subjektiva föreställningar och förhållanden till författarna. Dessa har som gemensam grund att de sätter människan i centrum och inte dagtingar med de värden som idag lätt kan tänkas säljas ut eller försvinna på grund av marknadstänkande.


Författarna kommer under utställningen att belysas via ord, ton och föredrag.


Utställarna är båda yrkesverksamma konstnärer bosatta i Stockholm samt Malmö.


PROGRAM UNDER UTSTÄLLNINGSPERIODEN:
lördag 4 okt kl 12-16Vernissage
Kl 13 Utställningspresentation. Håkan Johansson och Emanuel Söderberg framför originaltonsättningar av dikter/texter av
Lars Bäckström, Rönnog Seaberg, Ellen Key och Gunnar Ekelöf


Sönd. 5 okt kl 14
”Du ser på mig” Ekelöfs möte med ikonen
Föredrag av Helena Bodin, religions-/litteraturvetare
Astrid Bäckström läser texter av författaren Rönnog Seaberg


Lörd 11 okt kl 14
Om författaren och poeten Lars Bäckström
Föreläsning av kritikern John Swedenmark
Annika Bäckström läser dikter

Onsd 15 okt kl 19
”Virtual Friends”
Anna Nordlund, litteraturvetare och Selma Lagerlöf-forskare och Berit Sahlström samtalar utifrån väven ”Virtual Friends” och dess relation till Hanna Pauli’s målning ”Vännerna” (1907)


Lörd 18 okt kl 14
Finissage
Athena Farrokhzad läser dikter.
Repris av vernissagens musikprogram med Håkan Johansson och Emanuel Söderberg.

FREDENS KONST

25 oktober - 9 november

Konstnärer och författare i samarbete
– en utställning kring begreppet fred


Hösten 2013, för drygt ett år sedan, konkretiserades idén om ett samarbete mellan Uppsalas konstnärer och författare, då Uppsala konstnärsklubb och Uppsala författarsällskap bjöd in medlemmar i de båda föreningarna till att gemensamt genomföra en gränsöverskridande utställning. Med det nationella fredsåret 2014 i sikte, kom temat för utställningen snart att handla om begreppet fred. Utgångspunkten var att en konstnär och en författare skulle samarbeta om ett eller flera verk.

Så, vad handlar fred om? I den här utställningen ger nio konstnärer och åtta författare, totalt åtta konstellationer, sin syn ur ett konstnärligt perspektiv.


Utställningen arrangeras av Uppsala konstnärsklubb och Uppsala författarsällskap i samarbete.


Medverkande konstnärer och författare vill härmed särskilt tacka Maj Britt Theorin som inviger utställningen officiellt samt Landstinget i Uppsala län/Kultur och bildning och Fredens Hus för support.


Tack också till Sergio Peréa Jerez för excellent arbete med hängning av utställningen.


Program under utställningsperioden


Lördag 25 oktober
Vernissage med officiell invigning kl 13:00 förrättad av Maj Britt Theorin


Onsdag 29 oktober
Samtal Pågår ”Om Fredens konst – medverkande konstnärer och författare berättar”.
Åhuset kl 19:00


Söndag 2 november
Barbro Werkmäster och Silja Karlsson berättar om sitt gemensamma verk i utställningen.
Åhuset kl 14:00


Onsdag 5 november
Samtal Pågår ”Om konst, skrivande och fred.”
Med konstnären Madeleine Hatz och författaren/poeten Bob Hansson.
Åhuset kl 19:00

I begynnelsen var strecket

Teckningar

15 - 30 november

Med vad börjar konsthistorien?
Kanske börjar den med ett streck?
Ett enkelt streck som på kortaste avståndet förenar två punkter.
Med en början och ett slut på den räta linjen – eftersom ett papper har sina begränsningar och handens kraft – sina.


Men i den egentliga definitionen av en rät linje finns inga ändpunkter. Den sträcker ut sig oändligt långt, evigt. Därifrån följer slutsatsen: Enligt definitionen är det omöjligt att dra en äkta rät linje på ett verkligt papper.


Ändå finns det. Strecket. Men var?
Någonstans långt inne i kroppen. Kanske.


Utställningen ”I begynnelsen var strecket” ställer spännande frågor, letar efter dess svar och presenterar tiotals svart-vita teckningar av åtta UKKs medlemmar:


Shaheena Akhlaque
Eva Björkman
Jim Frykholm
Kajsa Gustafsson
Eva Hesslow
Kristina Jansson
Eva Murane Grantina
Gunnar Staland

Julsalong 2014

6 - 21 december

Uppsala konstnärsklubb avslutar säsongen i Åhuset med en Julsalong, 6-21 december. Nio av våra konstnärer visar delar av sitt eget arbete. Vad salongen kommer att innehålla är därför ännu okänt. Det ger varje deltagare utrymme för en egen kommentar till livet, genom sitt konstnärskap.


Det är vernissage lördag den 6:e december klockan 12.00-17.00.

Du är hjärtligt välkommen!


Konstnärer:

Fredrike Fagerlind
Anita Fröding
Elin Forssell
Eva Murane Grantina
Carina Lebhamre
Birgitta Nordström Wiklund
Ingrid Orlowski
Olga Palchevskaya
Lill Sjöström