GALLERI 2

8 - 30 maj 2021

Katarina Sundkvist Zohari

8 - 30 maj 2021

Skulptur, keramik/trä


Katarina Sundkvist Zohari har under ett års tid arbetat med installationen
Hylla 2020. Installationen besår av en bokhylla som för många är bekant i våra hem eller arbetsplatser. Genom att fylla hyllan med skulpturer har hon skapat en tidslinje över det gångna året i kronologisk ordning. Skulpturerna, som är tummade i stengods, skapar ett landskap i olika lager och skiftar i både färg, storlek och uttryck.

Katarina Sundkvist Zohari förnimmer först en känsla och en idé som hon konkretiserar och förkroppsligar i sina skulpturer. Att skapa och tumma fram former med händerna som en handling är en viktig komponent i hennes skapande. Genom görandet fångar hon känslor och ett existentiellt varande i former som varar för evigt. Symbolerna tar kroppslig form och varje detalj är genomtänkt utan att för den delen behöva uppfattas på ett strikt och rätt sätt. Som betraktare tillåts vi se och känna av det hon vill förmedla genom våra egna erfarenheter. Själ, känslor, tanke och ord har ingen rangordning utan är lika viktiga och lika mycket värda. Det inre, subjektiva och själsliga beskriver hon i dessa verk på ett taktilt och substantiellt sätt.

Natur och människa finns som en dualitet i hennes verk. Trädet som inleder året är ett väsen från tidigare arbeten som tornar upp genom flera hyllplan i ett växande som påminner oss om att dagarna sammanlänkas utan barriärer och så småningom flyter ihop till epoker. Dåtid, nutid och framtid har endast en tunn hinna eller trådar som membran mellan hyllorna.

Installationen Hylla 2020 är ett helt nyproducerat verk. Katarina Sundkvist Zohari är även aktuell i en kommande utställning på Salsta slott i september 2021 och arbetar med en offentlig gestaltning i Hälsingland. Tillsammans med Nito Vega arbetar Katarina Sundkvist Zohari med projektet Ung salong, som är en utställning för unga och nyetablerade konstnärer i Uppsala i samarbete med Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. Hon driver Konst tar plats som är en serie utställningar, vilka visas i lånade lokaler runt om i länet. 2021 blir Konst tar plats i Karlholmsbruk. Katarina är medlem i konstnärsgruppen Haka som driver Köttinspektionen konst i Uppsala.

Kontakt:
Katarina Sundkvist Zohari
Mejl: katarina.sundkvist[at]telia.com

Hylla 2020