POP UP-UTSTÄLLNING: ALLA SJU

DELTAGARE FRÅN FÖRDJUPNINGSÅRET PÅ WIKS KONSTLINJE

2024.02.21 - 2024.02.25

Bild: Fragment av sju konstverk


Kanske föds man till konstnär, men vad gör det möjligt för någon att utveckla ett konstnärskap? I den här utställningen möter vi sju konstnärer, alla deltagare från Wiks konstlinjes fördjupningsår, som på sina respektive sätt, och i olika skeden i livet, befinner sig mitt i en sådan process. En process där man både får möjlighet att utveckla praktiska färdigheter och prova konstnärliga uttryck och förhållningssätt. Folkhögskolan bereder rum och ro att blicka såväl in i som ut ur sig själv, med konsten som medel.


Samarbetet mellan Uppsala Konstnärsklubb och fördjupningsåret i konst på Region Uppsala Folkhögskola skapar trådar mellan konstnärsgenerationer (i olika åldrar).