GARBNET

GRÄNSLÖS DELAKTIGHET OCH GLÄDJE

ANETTE WIXNER | LINDA LONG LIDMAN

2024.03.13 - 2024.04.28

Bild: Garbnet


Idén med projektet Garbnet är att skapa ett ordlöst meddelande. Ett meddelande som kan nå fram till en person som befinner sig i en annan del av världen, och göra henne delaktig i en konstnärlig process utan större krav på motprestation. På så sätt bildas ett snabbt växande nätverk med ett enda syfte: att knyta ihop människor över språk- och landsgränser. 


Projektet utgörs av små skulpturer som skapas av konstnärerna Linda Long Lidman och Anette Wixner. De skickas iväg med frivilliga förmedlare som är på väg att resa någonstans i världen, därmed blir förmedlaren en viktig del av den konstnärliga processen. Väl på plats lämnas konstverket på en allmän plats och fotograferas i sin nya miljö.


Varje skulptur har en QR-kod, som innehåller uppgifter om projektet, samt länkar till projektets instagram och webbplats. Den som hittar skulpturen uppmanas att återkoppla och får gärna placera om verket.


Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet