GALLERI 1  UTSTÄLLNINGAR 2018

ROBIN MONTELIUS" Dagdrömmar och vakna nätter "

Teckning, grafik och måleri

13 - 28 januari

Robin Montelius, lidande konstnär och kungliga konstakademins stipendiat ställer ut teckning, grafik och måleri ur sin pågående studie i psykiskohälsa och farorna med att leva för nyktert.

”Jag suddar aldrig och arbetar alltid utan skisser.
Utan en färdig plan eller ett resultat att arbeta efter kommer heller inga misstag; bara nya grepp och framsteg som på så sätt får föda upptäckarlusten och början på nästa teckning.
Jag tecknar både teckningar och kopparetsningarna helt utan skisser och sudd, då jag tycker att information går förlorad och linjerna dör när man ritar efter tanken på rutin och resultat.
Att skissa och sudda när jag skapar är för mig som att cykla till jobbet och bli sur när bilar och andra medtrafikanter kommer i min väg, stirrandes med skygglappar på klockan oroat mellan punkt A och B, man sätter sig själv i arbete när konsten ska vara något av det friaste som finns.
Utan sikte på rutin och resultat blir det mer en långsam njutbar promenad där man kan ta in och förhålla sig efter det man stöter på och förlora sig själv i det, ta in det man ser och skapa en glädje i att promenera mera, långsammare och på ny mark och skapa nya stigar”

Robin Montelius inför utställning 2018 på Galleri 1, Uppsala

Robin Montelius är medlem i Grafiska sällskapet


NITO VEGA   Sången om mig själv

Blandteknik

7 - 19 februari 2018

Sången om mig själv

Vilka drömmar ger dödens sömn när vi har kapat livets ankartross?
Den tanken hejdar oss.

Om man släpper livets plågor, blir döden då bättre, eller väntar oss där nya farhågor?
Om jag är mitt i strömmen och jag är stormen, kan jag lika gärna låta leken styra mitt liv.

Jag tvivlar, alltså leker jag, alltså är jag…
Att leka eller icke leka. That is the question.

Utställningen är en hyllning till mig själv. En sång om Nito.

Nito är död, länge lever Nito!

Nito Vega

Nito Vega

Gudrun Westerlund


In medias res

måleri


Figurer

som sitter

står och tittar

är ute med sparken

simmar


något har hänt

något kommer att hända

det kan ha med vatten att göra

och fisk

GUDRUN WESTERLUND

Måleri

24 februari-11mars

EVA RYN JOHANNISSEN  Stilla liv

17 mars–1 april

Eva Ryn Johannissen visar stilleben och landskap i olika grader av abstraktion på Galleri 1.


De senaste åren har Eva Ryn Johannissens måleri i stort sett varit helt abstrakt. Hon hämtar en stor del av sin inspiration från det svenska landskapet, speciellt från Stockholms och Östergötlands skärgårdar, där hon tillbringat större delen av sina somrar. Här har hennes förkärlek för den svala, nordiska färgskalan och väderbitna, plågade ytor fått liv. Främst arbetar Eva Ryn Johannissen i olja eller akryl på duk, men hon uppskattar även de abstrakta kvalitéerna hos akvarell och utspädd akrylfärg.


Eva Ryn Johannissen är utbildad i England och Frankrike. Sedan 2015 är hon bosatt i Norrtälje. Under årens lopp har hon ställt ut sina arbeten i ett flertal länder i Europa samt i USA, Kina, Korea och Israel.

Äpple och päron

KAJSA HAGLUND   Kom igen Goliat!

7 april–22 april

Konstnären Kajsa Haglund ställer ut på Galleri 1 och visar installationer i claystone under titeln ”Kom igen Goliat!”.


Kajsa Haglund är verksam i Uppsala och har sin ateljé i Ekeby bruk

Kajsa Haglund, "Kom igen Goliat!"

VASILIS THEODOROU   landskapen.

28 april–13 maj

”Hastighetsuppfattning beror på betraktarens position, hävdade Einstein. Detsamma gäller för konstens uppgång och betraktelse. Min utställning handlar om ett landskap i kris.”
Vasilis Theodorou, verksam i Uppsala


Jenny Wallensten, chef för Svenska institutet i Athen, som producerat utställningskatalogen, närvarar vid vernissagen.

Vasilis Theodorou, "I mina kvarter, Aten 2017"

KRISTINA JANSSON   Kossorna och planeten

19 maj–3 juni

”Det här är små glimtar av ekosystem i smått och stort. Från komockan till hela planeten.


Vi och våra husdjur ingår i, och är en förutsättning för, den biologiska mångfalden, och har varit det i tusentals år. Vad händer när vi på olika sätt förändrar miljön? Vilka arter överlever? Vi människor är en del av verkligheten. Men bara en del.


Allt levande måste få finnas för sin egen och varandras skull.”


Kristina Jansson

Kristina Jansson, "Kossorna" (beskuren)

UNG SALONG 2018

9 juni–22 juli 2018

Uppsala Konstnärsklubb bjuder in till Ung salong 2018. Salongen äger rum på Galleri 1 och Å-huset, med elva konstnärer 18–35 år och som har en koppling till Uppsala län.

Jury för Ung salong 2018 är Ashik Zaman och Koshik Zaman, grundarna och duon bakom nättidningen/konstplattformen C-print, samt Katarina Sundkvist Zohari och Nito Vega från Uppsala Konstnärsklubb.


Medverkande konstnärer:
Adina Almén
Afrang Nordlöf Malekian
Ebba Andersson
Ebba Bladh
Erik Gustafsson
Ida Lindgren
Lovisa Axellie
Maja Fredin
Sara Sheikhi
Sophie Olsson Joof
Weronika Bela

ANNE DAFTLER

1–16 september

”I den här utställningen har jag velat uttrycka det som dels är sprött, skört och lite slumpartat, dels det som tynger. Kanske är det tydligast i dopfunten med skärvor av sönderslagen stengodskeramik i en armerad betongkappa.


I spannet däremellan kan man hitta former och föremål som ibland fått en stram, styrd tyngd och ibland fått en form som leran och tillfället bestämt.”


Anne Daftler

KAJSA ULLMAN    Textil & Akvarell

22 september–7 oktober

I Kajsa Ullmans bildskapande är det färgen, strukturen och stämningen som är i fokus. Hon vill beröra utan ord. I hennes bildvärld är inte alltid motivet det centrala, i stället intresserar hon sig för de tankar, känslor och associationer hennes bilder väcker.


Kajsa Ullman har undervisat i bild- och formlära under 25 års tid, både på grundskolan och blivande landskapsarkitekter på SLU. Som lärare har hon tvingats formulera sig med ord vilket varit en givande del i hennes utveckling som konstnär. Mötet med unga människor har varit en viktig del i hennes utveckling som människa.


Numera arbetar hon mest med egna projekt. Hon är medlem i konsthantverkskooperativet ”Öster om ån” i Uppsala och sommartid visas hennes verk på det egna galleriet i Burs på södra Gotland.

Kajsa Ullman.

KATRIINA FLENSBURG Crossroads – Vägskäl

Textil blandteknik

13 oktober–28 oktober

Katriinas huvudsakliga uttryck är abstrakta textila bilder. Hennes verk har ställts ut i en lång rad internationella jurybedömda och museala utställningar. I sina kompositioner intresserar sig Katriina särskilt för elementet visuell balans. I den aktuella utställningen bearbetas begreppet i en serie verk där hon kombinerar tygmålning och monotryck med maskin- och handsömnad.


Utställningens titel är förutom en hänvisning till de aktuella verken en reflektion kring det fortlöpande behovet av avväganden som ingår i ett konstnärskap. Något som enligt Katriina sätts alltmer på prov i och med den pågående upplösningen av gränser mellan konstformer, det stadigt växande utbudet av material och den omedelbara tillgången till information, kunskap och inspiration.


Katriinas metoder och tekniker har sina rötter i globalt textilt hantverk. Denna metodik förvaltas, utvecklas och förnyas fortlöpande inom den internationella ”Fiber Art”-rörelsen. Materialbasen i stort består av fiberstrukturer som tyg, garner, växter och papper samt av färger med både organiskt och industriellt ursprung.

Katriina Flensburg, "At Crossroad III".

Vi har våra skäl 

BERIT SAHLSTRÖM

MARGARETA TEXAS JOHANSSON 

3 november–18 november

Margareta täxas Johansson skapar vidare på temat Skrot & Korn. Tar vara på det som gömts och glömts och ger chans till nytt liv. Denna gång med extra fibrer.


Berit Sahlström visar för första gången sin stora Kristinagobeläng, drottningens flykt från Sverige till Rom, och fyra andra nya bildvävar.

ELISABETH BUCHT   Imorgon var jag här

24 november – 9 december

Det är intensivt att leva och att ha ett viljestarkt hjärta. När tankarna kommer ut som trådar lättar trycket på insidan, och när konsten tar sig ut genom pedagogiken, och möter andra människor som påverkar hjärtat, föds nya tankar som behöver komma ut som trådar. Och så fortsätter det. Ett liv är ett ständigt pågående värdegrundsbygge, där bruset av en oändlig verklighet ska hinna sorteras. Medan vi springer och medan vi vakar eller sover.


Utställningen ”Imorgon var jag här” visar en pågående process, ett broderat bibliotek med utgångspunkt i barnen i oss: tidigare generationer av barn som blev våra ursprung, barnen vi varit, barnen vi är, barnen vi bär och barnen vi bärs av.

Elisabeth Bucht, "Embroidered Library", detalj. Foto: Elisabeth Bucht.