Å-HUSET  UTSTÄLLNINGAR 2019

SOFIE STENBERG  "Omgivningar"

Oljemåleri på duk och plywood

12 – 27 januari

Avbrutna färgfält och djuplösa landskap ges fond åt figurer som är bortvända, inåtvända, på väg, lekande eller i färd med annat. Återkommande motiv är barnet och hens omgivning.


I utställningen ”Omgivningar” visar Sofie Stenberg ett antal målningar i tekniken olja på duk och plywood i blandade storlekar och motiv. Hon provar färger, strukturer och hur abstrakta och föreställande motiv, samt de världar de representerar, kan samsas på duken.


”Helst jobbar jag med flera målningar parallellt och provar mig hela tiden framåt. Jag vrider och vänder, bygger upp och raserar, börjar om och så vidare. Kombinationen av hur handens anslag ger ton och en sliten pensel ger avtryck påverkar uttrycket. Det är spännande. När jag målar kan jag öppna mina sinnen, det ger mig energi och utveckling.”


Sofie Stenberg är uppvuxen i Alunda och utbildad på Wiks folkhögskola samt Konstfack i Stockholm.

EVA JONASSON, YLVA DAHLMAN "Överblivet och perfekt"  Textil, måleri

2 – 17 februari

Konstnärerna Eva Jonasson och Ylva Dahlman känner inte varandra sedan tidigare och har därför undersökt vad som är gemensamt i deras teman och vad som är unikt.

Ylva Dahlman strävar efter att hitta och uppehålla sig i det flöde där det oväntade visar sig. Det innebär att hitta redskap att ta sig dit och verktyg att stanna kvar. Sådant som genom uppfostran, självkritik samt omgivningens förväntningar och ideal förminskar handlingsutrymmet omprövas och konfronteras gång på gång.

Eva Jonasson letar efter det till synes ointressanta och förbisedda. Hon utgår från förändringar, med exempel från naturen. De kan vara såväl lineära, positiva eller negativa som en del av en cirkulär rörelse. En bild ger nya bilder, med nya innebörder.

Det gemensamma är båda konstnärernas uppfattning att inget är stilla och att allt kan skifta riktning i varje punkt. Upplevda mönster och tecken påverkar varandra i och genom bilderna. På så vis bidrar de med en ny betydelse. Det som verkar överblivet får nytt liv. Det som förefaller perfekt visar sig inte vara färdigt.


Både Eva Jonasson och Ylva Dahlman är nya medlemmar i Uppsala Konstnärsklubb.

ANASTASIA SAVINOVA   "High Land" Blandteknik

23 februari – 10 mars

”High Land” är ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker relationen mellan människa och berg. Vad är det som kallar besökare till Högländerna? Genom flertalet expeditioner utforskar Anastasia Savinova bergens primala energi och lyssnar till landskapet: talar berget som en fader, en syster, en vän, en älskare, som alla dessa eller ännu fler?


Upptäckta och uppfunna ritualer, möten med olika fjällandskap och konstnärens personliga erfarenhet som fjällvandrare ligger till grund för fotografier, performance, videoverk, gester, collage, teckningar, ljudverk och installationer.

VI ÄR HÄR NU

TRIS, Röda Korset & Barnens Å-hus Måleri, lera

16 mars – 31 mars

TRIS, Röda Korset och Barnens Å-hus ställer tillsammans ut projektet ”Vi är här nu”. Ett konstnärligt samarbete med fokus på process, gemenskap och skaparlust.

Vi föds med skapandet i oss. Hur bevarar vi lusten till och tron på vår konstnärliga uttryckskraft? Vad gör skapandet med och i oss?


På tre platser i Uppsala, där olika människor möts, har de närt glädjen och samtalen som växer där det gemensamma skapandet gror. Nu intar de tillfälligt en fjärde plats, tillsammans.


Mer än hundra händer – vi är här nu.

TAGE ÅSÉN "Nu och då"

Måleri, grafik

6 april – 21 april

Tage Åsén, konstnärligt verksam i Uppsala sedan mer än ett halvsekel, visar för första gången sedan 2005 sina verk för Uppsalapubliken.


Åsén har med sin realistiska teknik genom åren blivit kallad naivist, kolorist, realist, surrealist, socialsurrealist m.m. Ett stort antal skiv- och bokomslag bär hans signatur liksom på senare år ett antal officiella och privata porträtt.


”Nu och då” består dels av en nostalgisk del med flertalet Uppsalamotiv från olika tider, dels ett antal bilder med helt annan känsla och syftning som kontrast. Bland titlarna finns därför såväl ”Gamla S:t Persgatan” som ”Bemanningsföretag”.


Utställningen omfattar originalmålningar i akvarell och akryl samt grafik i form av gicléetryck.

Konst som läkande kraft/empowerment Temautställning

Måleri, skulptur

27 april – 12 maj

Sedan november 2016 har ett konstprojekt bedrivits i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) och konstnär Ingvar Staffans.

Projektet riktar sig till ensamkommande flyktingar/ungdomar med afghansk bakgrund som remitterats till ETP. Tanken med projektet är att skapandet ska erbjuda en upplevelse av meningsfullhet och ett fokus på något som helt bryter vardagsmönstret – att ge en grund för att bättre hantera och parera de svårigheter som ungdomarna möter i sin utsatta situation. 

I utställningen deltar bland andra Elias Payam som nyligen uppmärksammats i media. Elias Payam riskerade utvisning på grund av ett felaktigt pass som den afghanska ambassaden utfärdat.

Ledare för projektet är psykiatriker Manuel Fernandez. Första året drevs ”Konst som läkande kraft” som ett pilotprojekt och sedan 2018 har det finansierats av Socialstyrelsen.


I denna artikel i Uppsalatidningen (2017-09-07) finns mer info om projektet. (länken finns inte mer)

BEYOND UTMARKER Ateljéföreningen Hospitalet

Skulptur, teckning, måleri, ljud, text 18 maj – 2 juni

En utställning med medlemmar från ateljéföreningen Hospitalet i Uppsala: Eva Björkman, Tomas Bodén, Anna Glantz, Tam Hare, Maria Nöremark och Thommy Wahlström.


Utmarkerna ligger i utkanten av det som är nära, välkänt eller väldefinierat. När vi tar oss igenom och bortom utmarkerna hamnar vi i något annat. I ytterkanten sker övergången – detta kan gälla såväl geografiskt som i tanken. Det område som för den ena är okänt, kan för någon annan vara välkänt. Mycket beror på utgångsläge och perspektiv.


I ”Beyond Utmarker” undersöker konstnärerna olika utmarker och övergångar. Genom samtal har de funnit både gemensamma beröringspunkter och angreppssätt – men även tagit sig bortom sina egna arbeten och in i varandras tanke-, bild- och ljudvärldar. Verklighet blir fiktion, teckningar övergår i ljud, historiska fragment möter nutid och gränsen för vad som är förnimbart eller begripligt behandlas i flera av verken. Titeln ”Beyond Utmarker” kan också ses som en beskrivning av det konstnärliga arbetet som ofta pågår strax bortom det vi fullt ut förstår.


Utställningen innehåller skulptur, teckning, måleri samt ljud- och textbaserade verk. Under vernissagen kommer också ett performance att framföras live.

TEYMOR ZARRÉ   "Färgtoner"

Måleri

31 augusti – 15 september

Konstnär Teymor Zarré visar en serie verk som skapats med hjälp av slumpmässigt komponerade toner. Till kompositionerna har han sedan målat och musiken har gett målningarna dess färg.

Teymor Zarré har under många år arbetat med geometriska former och glas. Han var åtta år när han började försöka förstå hur geometri är kopplat till natur, färg och musik.

Inom musik talas det om kromatik, ett ord som kommer från grekiskans ”chróma” som också betyder färg. Precis som när man kombinerar färg kan tonskalorna blandas och harmonier eller kaos uppstå.

Ljus kan brytas ner till färger, där varje färg och dess nyanser har sin speciella våglängd. Olika ljus har olika färg.

Under vernissagen, kl 13.00, framför Teymor Zarré musik med koppling till ett av verken i utställningen.


Under Kulturnatten deltar Teymor Zarré med musik och en skulptur placerad på Studiefrämjandets musikscen utanför Å-huset.

ANETTE WIXNER

"Kunskapens syrliga äpple"

Måleri

21 september – 6 oktober

”Kunskapens syrliga äpple” är en diskussion i färg om vår tids utveckling på gott och ont.

Drönaren står i denna utställning som symbol för den nya teknik som kan användas till att tjäna mänskligheten t.ex. genom medicinsk forskning, avlastande robotar och utvecklade färdmedel, men också, i fel händer, utgöra en stor risk för mänskligheten.

De drönare som kan leverera vatten och medicin till annars otillgängliga områden kan också användas till krigföring och spionage.


Det gäller att hålla balansen.

GIJS WEIJER   "Krumelur"

Teckning, skulptur

12–27 oktober

”På något konstigt sätt är det möjligt att rita utan att en märker det.
Det kan hända att man ritar något medan man pratar i telefon.
Efteråt upptäcker en att man under samtalet har gjort en krumelur.”
– Gijs Weijer

I en serie nya tuschteckningar, och en skulptur, undersöker Gijs Weijer var gränsen går mellan det medvetna och det omedvetna. Det tog många timmar för Weijer att skapa de detaljrika teckningarna och under arbetsprocessen vandrade hans tankar ibland i väg. I dessa stunder ritade Weijer utan att märka det. Ibland använde han även en väckarklocka för att sluta rita.

Gijs Weijer är född 1976 i Amsterdam och verksam i Sverige sedan 2006. Han är utbildad vid konsthögskolan AKI ArtEZ i Enschede (Holland) och Falmouth College of Arts (Storbritannien). De senaste åren har Gijs Weijer framförallt arbetat med offentliga gestaltningar för exempelvis allaktivitetshuset Allis i Uppsala (verket ”Get a grip”) och sportcentret Lärkan i Sala (ljusverket ”Tillsammans”). Han tilldelades Uppsala kommuns kulturstipendium 2018.


www.gijsweijer.com
Instagram: @gijs_weijer

PENJA HESSELBÄCK

"Mörker för nybörjare"

Fotografi

2–17 november

Mörker för nybörjare – avsaknad av ljus, ett sinnestillstånd eller en metafor för ondska?

I utställning ”Mörker för nybörjare” ger fotokonstnären Penja Hesselbäck en introduktion till ett mångfacetterat fenomen som präglat inte bara livsbetingelserna på jorden utan också människan som kulturell varelse. Det suggestiva och undflyende mörkret har följt oss genom hela vår historia men börjar bli alltmer trängt i tider av artificiell belysning och ökande ljusföroreningar. ”Mörker för nybörjare” är en utställning som syftar till att fästa uppmärksamheten på mörkrets betydelse och hotade existens.

Penja Hesselbäck är fotokonstnär med flera utställningar i Sverige och utomlands bakom sig, nu senast samlingsutställningen ”Songs of the Night” i Warszawa (september 2019). I april 2020 ställer hon ut i Paris. Penja Hesselbäck har även gett ut fotobaserade böcker som ”En korrekt smak för landskap – om några trädgårdar i Suzhou, Kina” (2014) och ”Komorerna – berättelser från ett okänt Afrika” (2010). Hon är medlem av Centrum för fotografi och Uppsala Konstnärsklubb.


www.penja.eu
Instagram @penja9

KAJSA G SJÖLÉN

"Inlevelse – Uppfinnelse"

Måleri, teckning, skulptur

23 november – 8 december

Kajsa G Sjölén visar interaktiva skulpturer samt teckning och måleri på trä. Här finns stilla bilder, knappar att trycka på och ett verk som kräver din smartphone. Arbetet kommer ur det rasande i att vara bland barn. En sugande framtidsångest och det hisnande i att vara precis här och hålla nuet i handen.


”Först målar jag barnen
De har hittat något
Jag vakar över dem när de är helt i sina kroppar
Jag prövar bygga något
Det skakar av oro
Hålla i sig och släppa
En lek vi gör tillsammans
Hålla handen om
Och släppa
Jag lyser ner i havet
Och låter det röra sig”
– Kajsa G Sjölén


Kajsa G Sjölén bor numera utanför Knutby där hon efter barn, flytt och flitigt byggande äntligen börjat arbeta regelbundet. Fåglarna pickar hål i huset, invasiva arter tränger fram på två fronter och stormen blåste ner ohanterligt många träd. Naturen är en aktivitet som är kroppslig och skaver. Det är ständig kapprustning och innerst inne vet vi vem som kommer vinna. Och ändå, även om man begränsar sig till denna lilla fuktiga triangeln på 2 hektar, så är nyfikenhet på det nya det enda vapnet mot den här världen.


www.kajsanity.org