GALLERI 2  2021

AnnaKarin Svensson

Galleri 1 & 2

13 mars - 4 april 2021

AnnaKarin Svensson är textilkonstnär.


Hon arbetar främst med fritt broderi i varierande form och format. Hon utgår ofta från fotografier från släktalbum och med sytrådens hjälp skissar hon upp sin bild direkt på tyget.


Men hon är också en samlare och en tingens ordnare.


Hon plockar, samlar och lägger på rad. Tillverkar föremål, hjärtan, bollar i textil som hon likt en antikvarie vill visa upp och ge en historia.


Hon söker ett ursprung, ett släktskap, ett förhållningssätt till de skärvor av liv vi håller i våra utsträckta händer. Ett försök att ordna det stycke av liv som vi fått, de trådar av gemenskap som vävts genom generationer. De sår som behöver sys samman och det trasiga som tråcklats ihop i det som är just vårt livs historia.

Livstycken - objekt och broderi

Lekis -68, AnnaKarin Svensson

Ebba Stålhandske

10 april - 2 maj 2021

Textil


Ebba Stålhandske visar textila bilder och föremål inspirerade av det som finns utanför hennes ateljéfönster.

Där finns äppelängen, med en rabatt och ett grönsaksland, omgiven av en rosenhäck. Det växer, blommar, mognar och vissnar. Ängen slås, löven räfsas och läggs på komposten, som blir jord. Om och om igen. Naturen förändras ständigt med små skiftningar från dag till dag.

Titeln på ett av de broderade verken, Under äppelträdet, har fått ge namn till hela utställningen. Det var också där, under trädet med blicken upp mot himlen genom det spirande grenverket, en dag i slutet av maj 2020, som idéer föddes och motiv började ta form.

I galleriet förs ett samtal med naturen. Med nål och tråd gestaltas ögonblick och skeenden. Liksom naturens långsamma skiftningar växer också broderiet sakta fram. Tygerna behandlas och färgas på olika sätt för att ge en mångfald strukturer och nyanser. På tyget läggs ibland flera lager, mera tyg och till slut alla stygn. I utställningen anas ett lekfullt förhållningssätt, med föremål som blandas med och söker likna det äkta. Man måste gå nära för att se vad som är vad.

Ebba var tidigare medlem i Kaleido och har haft ett flertal utställningar på olika platser. Hon har utfört gestaltningsuppdrag, senast för Uppsala kommun med ett tittskåp, Ett eget rum, till en biblioteksbuss.

Kontakt:
Ebba Stålhandske
Mejl: ebba.stalhandske@telia.com

Instagram: ebba.stalhandske

Under äppelträdet

Under äppelträdet, 2021, Ebba Stålhandske

Katarina Sundkvist Zohari

8 - 30 maj 2021

Skulptur, keramik/trä


Katarina Sundkvist Zohari har under ett års tid arbetat med installationen
Hylla 2020. Installationen besår av en bokhylla som för många är bekant i våra hem eller arbetsplatser. Genom att fylla hyllan med skulpturer har hon skapat en tidslinje över det gångna året i kronologisk ordning. Skulpturerna, som är tummade i stengods, skapar ett landskap i olika lager och skiftar i både färg, storlek och uttryck.

Katarina Sundkvist Zohari förnimmer först en känsla och en idé som hon konkretiserar och förkroppsligar i sina skulpturer. Att skapa och tumma fram former med händerna som en handling är en viktig komponent i hennes skapande. Genom görandet fångar hon känslor och ett existentiellt varande i former som varar för evigt. Symbolerna tar kroppslig form och varje detalj är genomtänkt utan att för den delen behöva uppfattas på ett strikt och rätt sätt. Som betraktare tillåts vi se och känna av det hon vill förmedla genom våra egna erfarenheter. Själ, känslor, tanke och ord har ingen rangordning utan är lika viktiga och lika mycket värda. Det inre, subjektiva och själsliga beskriver hon i dessa verk på ett taktilt och substantiellt sätt.

Natur och människa finns som en dualitet i hennes verk. Trädet som inleder året är ett väsen från tidigare arbeten som tornar upp genom flera hyllplan i ett växande som påminner oss om att dagarna sammanlänkas utan barriärer och så småningom flyter ihop till epoker. Dåtid, nutid och framtid har endast en tunn hinna eller trådar som membran mellan hyllorna.

Installationen Hylla 2020 är ett helt nyproducerat verk. Katarina Sundkvist Zohari är även aktuell i en kommande utställning på Salsta slott i september 2021 och arbetar med en offentlig gestaltning i Hälsingland. Tillsammans med Nito Vega arbetar Katarina Sundkvist Zohari med projektet Ung salong, som är en utställning för unga och nyetablerade konstnärer i Uppsala i samarbete med Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. Hon driver Konst tar plats som är en serie utställningar, vilka visas i lånade lokaler runt om i länet. 2021 blir Konst tar plats i Karlholmsbruk. Katarina är medlem i konstnärsgruppen Haka som driver Köttinspektionen konst i Uppsala.

Kontakt:
Katarina Sundkvist Zohari
Mejl: katarina.sundkvist[at]telia.com

Hylla 2020

Rörelse, Katarina Sundkvist Zohari

Anna Liljas

7 - 29 augusti 2021

Anna Liljas jobbar huvudsakligen med måleri och teckning.

"Utgångspunkten i mitt måleri är att försöka skapa närvaro och tyngd men ändå behålla ett sökande. Nästan alla mina verk handlar om att bära på något, en uppgift eller börda av något slag, en skuld eller skuldkänsla. Det finns ett överhängande hot eller att man är utvald att utföra ett uppdrag. Samtidigt vill jag visa på en styrka och människor/figurer som man inte kan kliva på eller över. Där hoppas jag få fram och förmedla nerv och att målningen känns påtaglig. Det handlar om både utsatthet och styrka, att behöva axla skeenden. Jag funderar mycket över ånger, straff och försoning".

Anna Liljas är uppvuxen i Uppsala och utbildad på School of the Art Institute of Chicago, USA.

Kontakt:
Anna Liljas
Mejl: annaliljas[at]gmail.com
Hemsida: www.annaliljas.com

Måleri 2019-2021

Sly, olja, Anna Liljas, 2021

Leicy Olsborn Björby

4 - 26 september 2021

Måleri och skulptur i blandade tekniker.


Utställningen Adornments visar målningar, skulpturer och collage där olika delar, vinklar och former ställer frågor till oss om vad vi ser, vad vi väljer att visa, vad vi väljer att dölja och vad som finns kvar.


Växter och naturen är ett återkommande tema i Leicy Olsborn Björbys konst, men aldrig endast avbildad eller gestaltad utan mer som en närvarande kontrast i relation till livet omkring. Verken i utställningen samlar visuella språk och innebörder där motsatser och skillnader skapar en balans. Kompositionerna i målningarna är uppbyggda av många lager och schabloner med organisk struktur och visuella former som byter gestalt och bildar en abstrakt verklighet, som sedan beskärs och bearbetas vidare. Färg och form är grunden för Leicy Olsborn Björbys flerskiktade tillvägagångssätt. Inspirerad av frågor och upplevelser av kontrasterna i vår ”naturliga” värld bygger hon bilder och verk med enkla former och referenser som skapar en känsla av att kunna titta igenom, titta inifrån eller utifrån genom lagren. Verken byggs upp genom ytan eller monteras ihop och bryter ned ursprunget och skapar en återspegling av det inre i dialog med omgivningen.


- Ibland måste jag kanske ta bort för att se, ibland lägga till för att dölja. Vad jag väljer att ta bort finns ju ändå kvar, vad jag väljer att visa kanske inte finns. Att skära bort för att visa upp, lägga till för att dölja, korrigera, manipulera och retuschera. Vad som finns där under finns kvar, även fast du rättar till det, även fast du döljer, skär bort och beskär. Det som har funnits finns alltid kvar, på nåt sätt.


Kontakt:
Leicy Olsborn Björby
Tel: 0733 990 097
Mejl: leicy[at]olsborn.com
Hemsida: http://www.olsborn.com/

Bild: Merriam, 2021, levande skulptur, Leicy Olsborn Björby

Sanne Sihm

2 - 24 oktober 2021

Olja och kol på linneduk.

Mina bilder är som små berättelser sprungna ur mina tankar om livet. Startskottet för en bild kan vara en verklig händelse eller en fixtion som formas om och grundar sig på min världsbild.


Jag har två olika spår i mitt skapande. Det ena är stora målningar i gråskalor, främst ansikten, det andra är installationer och skulpturala verk i naturmaterial.


Målningarna är jaget och nuet. Installationerna är helheten.


När jag målar ansikten är jag inte ute efter likheten till en viss person utan vill spegla eller återge en tanke, ett skeende.


I installationerna vill jag gestalta en känsla av förändring och tidens gång. Ursprungliga former som kanske vittrar eller växer och som kastar skuggor framåt eller bakåt.


Kontakt:
Sanne Sihm
Mejl: sanne.sihm[at]bredband.net
Hemsida: http://www.sanne-sihm.se/

http://www.rackarart.se/
Kvinnor som föder genom isen

Bild: Merriam, 2021, levande skulptur, Leicy Olsborn Björby

Bild: Räddningsräd, 2019, Sanne Sihm

YLVA DAHLMAN

EVA DOUHAN LUNDQVIST

EVA JONASSON

INGRID ORLOWSKI


30 oktober - 21 november 2021

Vernissage >>

Lördagen den 30 okt 12-16, Galleri I & 2
DET ÄR JAG SOM ÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN är en utställning, som väcker frågor om de mänskliga kvaliteternas plats i en alltmer digitaliserad och teknikdominerad omvärld.

Projektet startade som en oro över teknikens påverkan på människors liv och övergick alltmer till en hyllning av de kvaliteter som är genuint och unikt mänskliga. Ledord har varit förändring, flexibilitet, osäkerhet, nyfikenhet, gemenskap och öppenhet.


Konstnärerna träffades en gång i veckan under två års tid och arbetade utan övergripande plan. Varje nytt steg bestämdes efterhand och i relation till den mänskliga faktorn.

Begreppet den mänskliga faktorn saknar på svenska en värderande innebörd men tolkas oftast negativt. Tekniska misstag förklaras och ursäktas med den mänskliga faktorn. I många fall är det också den mänskliga faktorn som räddar situationer där tekniken går fel. Om det talas det mer sällan.

I den här utställningen visar konstnärerna att mänskliga misstag är en del av det unika, vackra och oersättliga i att vara människa. Misstag är nödvändiga för allt nyskapande och den mänskliga faktorn är en resurs.

Utställningen har fyra delar:

Gestalter är ett rum fullt av bilder, filmer och skulpturer, som visar det komplexa med att vara människa i ett sammanhang.
Kuben består av etthundra kvadratiska bilder som visar anpassning, lyhördhet och överraskning.
Pelarna representerar fyra olika aspekter av att vara människa här och nu.
Katalogen visar balansen mellan gemensamt och individuellt i text och bild.


DET ÄR JAG SOM ÄR DEN MÄNSKLIGA FAKTORN


UTSTÄLLNINGSPROGRAM


Existentiellt samtalscafé 
Samtal om den mänskliga faktorn
Samtalsledare är Susanna Westman, existentiell vägledare
6 november 16-19, Galleri I & 2 & STUDION
Anmälan  >>

Workshop 1
Kreativt skapande kring temat:

Den mänskliga faktorn
Workshopens ledare/konstnärer är Eva Douhan Lundqvist och Ingrid Orlowski
7 november 14 -17 Galleri I & 2 & STUDION
Anmälan  >> 


Workshop 2
Kreativt skapande kring temat: Jag, vi och alla de andra
Workshopens ledare/konstnärer är Eva Douhan Lundqvist och Ingrid Orlowski
14 -17 Galleri I & 2 & STUDION
Anmälan  >>

Visningar
Visning av utställningarna sker tiderna
Onsdag – fredag kl 17.00 
Lördag – söndag kl 14.00


Kontaktperson

Ylva Dahlman ylva_dahlman@outlook.com 
Instagram: @studio_eyeiGestalter, (under arbetets gång) 2020 - 2021