GALLERI I   2022

STUART  MAYES  
2022.01.22 - 2022.02.13

TRANSFORMER 

På ett bord finns skjortor, slipsar, tyg, nålar, tråd, sax, även skissböcker, facklitteratur och en symaskin.  På ett annat bord finns bland annat glitterburkar, lim, penslar, en metallskål och tidningar. Det är tydligt att något är på gång.

Stuart Mayes flyttar sin ateljé till Galleri 1 och under perioden mellan 22 januari och 13 februari kommer han göra det som han kallar för “live work”, det vill säger han gör konst i den tillfälligt öppna ateljén.  Stuart pratar gärna med besökare – som får slå sig ner på en stol – om såväl hans tankar och arbetsprocess som livet.
 

Mer info
Webbsida:  www.stuartmayes.com
Instagram studiostuartmayes

Foto: Stuart Mayes

 

KATARINA PERSSON 
2022.02.19 - 2022.03.13

VÅR FLOCK OCH VÅRT HEM

Biologisk mångfald behövs i naturen och vi måste arbeta aktivt för att bevara den. Forskare anser att en miljon arter och växter är utrotningshotade. I allt mer stressade ekosystem byter potentiellt farliga virus värddjur och kommer närmare oss och ger upphov till pandemier. Men det finns återhämtningskraft och vi kan vända utvecklingen om vi bestämmer oss för det.

Med landskapet och porträttet som utgångspunkt har Katarina skulpterat djurporträtt i stengods, färgat textila landskap i shiboriteknik och gjort landskap i rakuteknik i drejade skålar.

 

Katarina Persson  är bosatt och verksam i Österbybruk där hon har sin ateljé och driver Sadelmakarlängans butik och galleri.

 

Hälften av försäljning från utställningen kommer att skänkas till Världsnaturfondens projekt för biologisk mångfald. Katarina Persson finns i utställningen under alla utställningsdagar.


Foto och konstverk : Landskap i rakubränd skål. Katarina Persson


Mer info
Webbsida: www.kakelkonst.se

I den här utställningen visas akvareller från perioden 1984-2021. Alla bilder bär på en speciell historia och har varit viktiga utgångspunkter för det fortsatta måleriet. Bland mängden av bilder som målats blir några extra betydelsefulla för att söka sig vidare.  Några av dessa visas nu på Galleri I.


Lars Holm arbetar utifrån olika teman i sitt måleri såsom ansikten, skärvor, kartor samt återkommande tolkningar av landskap. Landskapsmåleriet inspireras av kontraster och ljus. Det är ingen dokumentation eller avbildning, utan skapat på plats utifrån naturupplevelsen, där väder och vind är de bästa/värsta vännerna.


www.larsholm.nu

                                                      


DOM LADE JAG FÖR MIG

LARS HOLM
2022.03.19 - 2022.04.10


Bild: Kärl  Lars Holm 2021

AREZOO AMIDI
SHIRIN REZAEE
GOLNAZ TAHERI
MONA BOZORGI
PENJA HESSELBÄCK

A PHOTO EXHIBITION CURATED BY MASOUD SHAHSAVARI

HERE

2022.04.16 - 2022.05.08

VERNISSAGE 16/4 12-16


MASOUD SHAHSAVARI - CURATOR STATEMENT
Five photographers meet inside the walls, beyond the borders. Their voices of everyday places echo to each other. Words do not fit in but the image, the image will remain HERE.
 
Fem fotografer möts innanför murarna, bortom gränserna. Deras röster från vardagliga platser ekar till varandra. Ord passar inte in men bilden, bilden blir kvar HÄR.

PENJA HESSELBÄCK
Som fotograf tycker jag det väsentligaste är att vara där. Eller, ur min personliga synvinkel, att vara här.

As a photographer, I think the most essential thing is to be there. Or, from a strictly personal point of view, to be Here. 

AREZOO AMIDI
For me, HERE is a mesmerizing space, a vacuum between reality and fantasy, which life is only as long as the
moment I press the shutter button and then it bursts like a bubble.

SHIRIN REZAEE
In any relation between two objects, there is a level af translation. By that I mean we cannot get ta the reality af things without paraphrasing them. And by that, I really mean that the great outside always withdraws from us. Any interaction between me and the world becomes a mere distortion af it. Like the tip af the iceberg in comparison ta its whole. Trapped in such a situation, my camera captures this ephemerality. The inaccessibility that is inherent in the outside world.

Utställningen arrangeras med stöd av:

Bild: Penja Hesselbäck, Arezoo Amidi, Shirin Rezaee, Golnaz Taheri, Mona Bozorgi, CURATED BY Masoud Shasavari,

GOLNAZ TAHERI
Traces of absence ”Golnaz Taheri whishes to remove the disturbance of camera as a material being and get closer to the real ongoing ordinary life by means of always by her side Mobile Phone as an instrument of exposure and revelation. these contemporary life shots.” ...

MONA BOZORGI
Destructive Interference
Destructive Interference is a series of photographs that reflect my own experience as a Middle Eastern woman who moved to the US and felt the need to decolonize and re-inhabit a place in order to call it home.

RUSMUS 2022

Young Contemporary Art

Temporary spaces


2022.05.14 - 2022.06.05

VERNISSAGE 14/5 12-16

Bild: Affisch RUSMUS Temporary Spaces

Konstnärer i utställningen: Tova Jertfelt, Martina Jostrup, Sara Kallionen, Emilia Sundqvist.

Curator: Alba Folgado

Projekt- och konstnärligaledare: Nito Vega, Katarina Sundkvist.Utifrån det tidigare utforskandet av det offentliga rummet använder RUSMUS begreppet ”Temporary Spaces” som ett paraply-tema för utvecklandet av ett interdisciplinärt program. Genom att röra sig mellan idéer om tillgängligheten i det offentliga rummet, dess gränser, sociala karaktär, användningsområden, föränderliga status – eller till och med behovet av att etablera en personlig och introspektiv relation till det – svarar de inbjudna konstnärerna på temat och presenterar sina verk i en mångfald av format och på olika platser.

 

Rum kan beskrivas som ett fysiskt område i vilket kroppar, handlingar och liv strålar samman och där gränserna mellan dessa är flytande. Mer specifikt – och i fråga om det ”offentliga” rummet - kan det beskrivas som en plats som är öppen och tillgänglig för människor. Det kan handla om platser som är neutrala (så som en strand), statlig (exempelvis ett bibliotek) eller urban (så som ett torg). Men är dessa offentliga rum verkligen tillgängliga? Privatiseringar och diskriminerande politik förvandlar konstant det offentliga rummet och begränsar nyttjandet av platser för många. Dessutom är de fysiska och juridiska strukturer som definierar det offentliga rummet inte beständiga. Detta försvårar möjligheten för långvariga samtal, konstruktioner och utbyten om och kring dessa utrymmen. Därmed syftar detta projekt till att belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär präglar socio-politiska relationer och reflektera över hur vi kan påverka dessa utifrån ett konstnärligt perspektiv.

 

Varje intervention, utställning och konstverk erbjuder ett eget sätt att förhålla sig till idén om ”Temporary Spaces”. Vissa bidrar med ett kritiskt perspektiv på samtida gentrifieringsprocesser som hindrar människor från att knyta an till skogen – som i stället tvingas växa inomhus. Andra bidrar med en jämförelse mellan kulturer och problematiserar dess olika förhållningssätt till genus och sociala etiketter utifrån en särskild plats. Vi kan även möta ruinerna efter det som kvarstår när förvandlingar sker, vilket frammanar elden som en symbol för motstånd och handlingskraft. Det är till och med möjligt att finna spår efter en återkommande färdväg, ett minne av en plats, en tid, en gest, en rörelse, en berättelse, förkroppsligandet av offentliga aktioner, en omstörtande scenografi. Allt detta sammanställs för att berätta historien om de platser vi vill bo.


RUSMUS är ett forum för ung samtidskonst som fokuserar på att stötta och guida konstnärer som är i början av sina karriärer, och samtidigt stärka deras band till Uppsala och Region Uppsala. Ett lika viktigt mål för RUSMUS är att demokratisera tillgången till konst genom att utveckla en serie interventioner och tillfälliga utställningar i det offentliga rummet. Projektet består av två olika delar: ”RUSMUS Stationär”, som utvecklar konstnärliga interventioner (inomhus och utomhus); och ”RUSMUS Mobil”, ett offentligt program som verkar för konstnärliga undersökningar i det offentliga rummet.

 

RUSMUS 2022 – Temporary Spaces drivs av Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Uppsala Kommun, Region Uppsala, Uppsala Konstmuseum, med flera.

Helena Laukkanen

Förna

2022.08.13 - 2022.09.04

VERNISSAGE 13/8 12-16

Detalj ur: Förna 2022, bläck på papper, Helena Laukkanen

Teckning / installation
2022


Utställningen är en installation sammansatt av teckningar och grafiska blad. Förnan är jordlagrens översta skikt av
dött material som sakta förmultnas och bryts ned till ny näringsrik mylla. Förnan blir näring till ett myllrande liv av
insekter, svampar och bakterier. Det är ett mikrokosmos som har sin egen infrastruktur och kaos. Verket Förna är en
landskapsteckning som har tecknats i enskilda detaljer men får mening av att ses som en helhet.

Anna Löwdin

Skulpturer i marmor, alabaster och travertin


2022.09.10 - 2022.10.02

VERNISSAGE 10/9 12-16

Foto: Maria Löwdin

Skulpturer

i marmor, alabaster och travertin


Skulpturerna i utställningen, från de mer föreställande torsos till de abstrakta formerna, 

har en gemensam grund - människokroppens hållning.


Hållning kan ha många innebörder. Inte bara kroppsställning utan även attityd, karaktär, stadga eller inställning. Värdeladdade ord som berättar om hur en människa förhåller sig till sin omvärld. 


I dessa stenar finns ett sökande efter ett lugn, där skulpturens plats i rummet ska vara självklar men inte undfallande. Det behöver inte betyda att de har en stolt resning eller kaxighet. Tanken och känslan är snarare ett försök att finna och uttrycka en samlad kraft för att kunna möta en alltmer oroande värld.

Birgitta Nordström Wiklund
ÖGON SOM MÖTS  TILLFÄLLIGT LIVSRUM  KVINNOTANKAR

2022.10.08 - 2022.10.30

VERNISSAGE 8/10 12-16

Foto: Birgitta Nordström Wiklund

Keramik, akrylmåleri, foto, collage


Utställningen innehåller treolika delar som går in i varandra.

ÖGON SOM MÖTS
Collage som delvis kom till under kulturnatten 2018 i samarbete med besökare. Birgitta tog ett kort på besökarens ögon och drog ut varsin svartvit kopia. Besökarna klistrade in sina ögon och lämnade sitt märke på två collage, rött eller gult till det svarta, och hon arbetade med ett tredje. Nu finns ett fjärde collage efter corona.

TILLFÄLLIGT LIVSRUM
Allt levande finns i sitt livsrum under begränsad tid.Det gäller oss själva, djur, växter, bakterier och sjukdomar. Kan man operera bort det elaka kan vi stanna längre i vårt livsrum men det onda miste sitt. Hur såg det ut? Kunde det tänka? Varför valde det mig? Egensinniga fantasier om “det där andra” målat, fotograferat och skulpterat.

KVINNOTANKAR
Akrylmålningar, keramikskulpturer och figurer gjorda av lust, tillfälligheter och upptäckarglädje.

ANNICA DANIELSSON ALMÉN

GUDRUN WESTERLUND

ORDNA OCH REDA


2022.11.05 - 2022.11.27

VERNISSAGE 5/11 12-16

2020, Annica Danielsson Almén och Gudrun Westerlund. Foto: konstnärerna

Foto, bildspel och naturmaterial


Gudrun Westerlund och Annica Danielsson Almén gjorde sitt första nedslag i naturmiljö sommaren 2012. Ett litet fält med ovanligt tätt växande maskrosor gav dem idén att plocka bort en del av blommorna för att få fram en tydlig form. Cirkeln kändes mest självklar.

 

Framåt hösten började de ta morgonpromenader i Stadsskogen. Då kom löven med alla sina färger och nyanser. Vad kunde inte göras med allt detta! All denna oordning, löven som faller hipp som happ och lägger sig hursomhelst!

”Ordna och reda”  blev arbetsnamnet.

 

En lekfull verksamhet var igång; plocka och lägga löv i  olika formationer. Oftast improviserat, som i förbigående, och ganska snabbt gjort. Ibland mer planerat, vilket kunde betyda att de tog med sig räfsor för att snabbare forma stora mönster eller att de plockade löv med utvalda färger någon annanstans.

 

De gjorde också nedslag på andra platser; Kvarnbo kvarn en vår då asparna gav ifrån sig ovanligt mycket frön, Slottsbacken fick besök med räfsor. Större mönster räfsades fram, men sedan blåste allt bort snabbt.

 

De har lagt löv i vatten, använt sig av små isflak och av snö.

 

Det är många som promenerar i Stadsskogen som blivit glatt överraskade av deras konstverk. Ibland har de blivit tagna på bar gärning av morgonvandrarna och några av dessa blev nya bekantskaper.

 

Det mesta har dokumenterats, men inget går upp mot att se det i verkligheten. En del av tjusningen är flyktigheten, många mönster försvinner på en dag, men några är mer gömda och får bli kvar längre.

JULSALONG
2022.12.03 - 2022.12.23

GALLERI I & 2

VERNISSAGE 3/12  12-16

Bild: Piqsels

JULSALONG
3.12.03 - 18.12.23
Galleri I och 2

VERNISSAGE lör 3/12 kl 12-16


Välkomna till årets mysigaste julsalong!


Vi slår upp våra dörrar till båda gallerierna under tre veckor i december och visar en mångfald av uttryck, unika konstverk, föremål och spännande hantverk i en blandning.


KONSTNÄRER

Helena Wallberg, Anette Wixner, Birgitta Nordström Wiklund, Bodil Gellermark, Charlotte Melander, Sofie Stenberg, Elisabeth Bucht, Elin Forssell,

Ebba Stålhandske, Ylva Dahlman, Gunnar Staland, Eva Källander, Gudrun Westerlund, Jill Eriksson, Katarina Sundkvist Zohari, Katriina Flensburg,

Naam Anomasiri, Krisztina Widengård, Margareta Fundelius, Penja Hesselbäck,

Toni Gave, Shaheena Akhlaque, Stina Sandberg, Susanna Bark,

Sigríður Huld Ingvarsdóttir, Ann Gedin


Under vernissagedagen bjuds även på en stämningsfull julmarknad på gården (den första av två) i det historiska Kulturkvarteret Walmstedtska, med litteratur, konsthantverk och konst till försäljning och körsång, tomte och kåserier.


För mer information se löpnade uppdateringar på facebook och instagram.


ÖPPET ons-fre 14-18, lö-sön 12-16

ELIN SUNDSTRÖM

(Jag önskar mig) En sten med ett hål i
2022.12.28 - 2023.01.15

Galleri I

Vernissage 28/12 kl 14-18

Berg och keramiskt berg, 2022, processbild från (Jag önskar mig) En sten med ett hål i

Sundström tillbringade senhösten på KjerringøyAIR, ett Artist Residency i Nordnorge. Projektet skulle handla om eld och vatten i ett försök att bli vän med element som, med klimatförändringen, blir alltmer våldsamma i sina uttryck. Utmaningen blev större än förväntat, med ihållande regn och blåst, tidvatten och krympande dagsljus. Landskapet hon skulle vara i dialog med var tyst. Halvvägs in tog allt en ny och mer lekfull riktning, och platsen svarade direkt.


Dagliga vandringar under de få ljusa timmarna ledde upp på bergstoppar, längs stränder och in i skogar, med örat mot landskapet. Överallt dök små gåvor upp. Ett möte med en älg eller havsörn ena dagen, en knotig träbit i en bäck den andra. Det som börjat i frustration slutar i en önske-lek med landskapet som partner.


I galleriet visas resultaten i en rumslig installation där foton blandas med träskulptur, sten, tång, lera från fjorden och funna underbara ting. Hierarkier ifrågasätts och vänds på, medan konstnären rör sig på en skala mellan förhandling och kapitulation gentemot landskapet och elementen.


Sundström har en MFA från Konstfack och rör sig mellan att skapa objekt och att iscensätta händelser; ritualer eller performance. Hon är intresserad av den allmänmänskliga tendensen till animistisk filosofi, där allt tillerkänns agens och röst. Genom att fråga det omgivande landskapet om råd har hon utvecklat en inlyssnande praktik, där platsen får föra sin egen talan och svaren översätts till konstnärliga interventioner.


I samarbete med Studiefrämjandet


ÖPPET ons-fre 14-18, lö-sön 12-16