GALLERI 2 2024

PENJA HESSELBÄCK, MASOUD SHAHSAVARI, JANNIKE BRANTÅS

DARK MATTER ILLUMINATIONS

2024.01.20 - 2024.02.04

Vernissage lördag den 20 januari kl. 12-16 med Jannike Brantås performance Besök hos aftonstjärnor, kl. 13.00.

Finissage söndag den 4 februari med Jannike Brantås performance Återerinran, kom! kl. 15.00

Bild: Masoud ShahsavariI den här utställningen utforskar konstnärerna Masoud Shahsavari, Jannike Brantås och Penja Hesselbäck en av den moderna kosmologins olösta gåtor – om det existerar mörk materia eller om den bara är en teoretisk konstruktion.  


I gränslandet mellan konst och vetenskap utforskar de medverkande konstnärerna ett fenomen som inte kan observeras direkt och vars existens bara kan antas. I en utställning i vilken olika konstnärliga tekniker och temperament samsas tolkar konstnärerna, gemensamt och var och en för sig, denna gåta, allt i syfte att kasta ett nytt ljus över den mörka materien och dess lika undflyende följeslagare, den mörka energin. Dark Matter Illuminations – Mörk materia i ny belysning. 


Utställningen är ett samarbete mellan Studio 44, Stockholm och Uppsala konstnärsklubb och visas på båda gallerierna. 

POP UP-UTSTÄLLNING: ALLA SJU

DELTAGARE FRÅN FÖRDJUPNINGSÅRET PÅ WIKS KONSTLINJE

2024.02.21 - 2024.02.25

Bild: Fragment av sju konstverk


Kanske föds man till konstnär, men vad gör det möjligt för någon att utveckla ett konstnärskap? I den här utställningen möter vi sju konstnärer, alla deltagare från Wiks konstlinjes fördjupningsår, som på sina respektive sätt, och i olika skeden i livet, befinner sig mitt i en sådan process. En process där man både får möjlighet att utveckla praktiska färdigheter och prova konstnärliga uttryck och förhållningssätt. Folkhögskolan bereder rum och ro att blicka såväl in i som ut ur sig själv, med konsten som medel.


Samarbetet mellan Uppsala Konstnärsklubb och fördjupningsåret i konst på Region Uppsala Folkhögskola skapar trådar mellan konstnärsgenerationer (i olika åldrar).

AF STENTRAPP

SKULPTUR - STEN

2024.03.23 - 2024.04.07

Invigning med Blues Boys lördag den 23 mars kl. 13

Foto: Sture Ekendahl (beskuret)


I sökandet efter ett lättare material blev Håkan Blomqvist bergtagen av sten. Tillsammans med sin livs- och arbetskamrat Karin Westman har Blomqvist hittills främst arbetat med ugnsgjutna glasskulpturer i sandform - ett tungt och krävande hantverk.


När Westman drabbades av obotlig cancer för tre år sedan ställdes deras liv på ända. Att under kyliga höstar hugga, borra, slipa och polera mot- och medgörliga stenar, var en process som höll konstnären från att försjunka i meningslöshet. Under bearbetandet av stenar bearbetade Blomqvist samtidigt parets svåra livssituation.


Ett stipendium från Konstnärscentrum Mitt/Kulturrådet möjliggjorde utforskande av nytt material.


Aldrig tidigare visade stenskulpturer av,
alter ego af Stentrapp.


Utställningen arrangerades med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet


GARBNET

GRÄNSLÖS DELAKTIGHET OCH GLÄDJE

ANETTE WIXNER | LINDA LONG LIDMAN

2024.03.13 - 2024.04.28

Bild: Garbnet


Idén med projektet Garbnet är att skapa ett ordlöst meddelande. Ett meddelande som kan nå fram till en person som befinner sig i en annan del av världen, och göra henne delaktig i en konstnärlig process utan större krav på motprestation. På så sätt bildas ett snabbt växande nätverk med ett enda syfte: att knyta ihop människor över språk- och landsgränser. 


Projektet utgörs av små skulpturer som skapas av konstnärerna Linda Long Lidman och Anette Wixner. De skickas iväg med frivilliga förmedlare som är på väg att resa någonstans i världen, därmed blir förmedlaren en viktig del av den konstnärliga processen. Väl på plats lämnas konstverket på en allmän plats och fotograferas i sin nya miljö.


Varje skulptur har en QR-kod, som innehåller uppgifter om projektet, samt länkar till projektets instagram och webbplats. Den som hittar skulpturen uppmanas att återkoppla och får gärna placera om verket.


Utställningen arrangerades med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet


LANDSCAPES OF THOUGHTS

LEICY OLSBORN BJÖRBY

2024.05.04 - 2024.05.19

Bild: Leicy Olsborn Björby


Idén med projektet Garbnet är att skapa ett ordlöst meddelande. Ett meddelande som kan nå fram till en person som befinner sig i en annan del av världen, och göra henne delaktig i en konstnärlig process utan större krav på motprestation. På så sätt bildas ett snabbt växande nätverk med ett enda syfte: att knyta ihop människor över språk- och landsgränser. 


Projektet utgörs av små skulpturer som skapas av konstnärerna Linda Long Lidman och Anette Wixner. De skickas iväg med frivilliga förmedlare som är på väg att resa någonstans i världen, därmed blir förmedlaren en viktig del av den konstnärliga processen. Väl på plats lämnas konstverket på en allmän plats och fotograferas i sin nya miljö.


Varje skulptur har en QR-kod, som innehåller uppgifter om projektet, samt länkar till projektets instagram och webbplats. Den som hittar skulpturen uppmanas att återkoppla och får gärna placera om verket.


Utställningen arrangerades med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet


MINSTA möjliga
2024.06.01 - 2024.06.09

Temat för vårens medlemsutställning på Uppsala konstnärsklubb är MINSTA möjliga.


Trettiotvå konstnärer bidrar med sina tolkningar av begreppet. Verken rör vid sorgens plats i samhället, miljön, kroppsideal, stäppzebror, fjällen, mikrober, katter, glitter; verken rör vid allt och ingenting.


Behöver minsta möjliga definieras innan vi ska försöka reda ut det?


Möt ett tvärsnitt av klubbens varierande konstnärskap i denna MINSTA möjliga grupputställning!


Tryck här för att få läsa några av de deltagande konstnärernas egna ord.