GALLERI 1 2024

ANN GEDIN

FRÅN NÄRA TILL LÅNGTBORTISTAN 

2024.01.20 - 2024.02.04

Vernissage lördag den 20 januari kl. 12-16


Bild: Ann Gedin. Nära (skulptur), Långbortistan (teckning)


För några år sedan förlorade Ann Gedin sin sambo. De vandrade mycket tillsammans i fjällen, där sambons minnesplats återfinns idag. I utställningen FRÅN NÄRA TILL LÅNGTBORTISTAN söker Gedin förmedla en komplexitet av känslor, där kärlek och sorg binds samman.


NÄRA i utställningens titel refererar till känslor och upplevelser, rumsligt och geografiskt. Glädje och närhet, kärlek och ljus, hemmet, vardag och omsorg.


LÅNGTBORTISTAN gestaltar avstånd i känslor och relationer, i rummet och till avlägsna platser. Saknad, förlust, sorg, sökande. Minnen av fjällvandringar och naturen. 

Samspelet mellan form, färg, yta och material är en bärande del i Gedins skapande. Hon arbetar både abstrakt och med föreställande element. Gedin strävar efter att verken ska vara enkla, tydliga och precisa i sitt utförande och vill samtidigt att de ska förmedla något mångtydigt och svårgripbart. För första gången kommer Ann Gedin att ställa ut teckning och skulptur i Uppsala.


MELINE HÖIJER SCHOU

JAG ÄR AV DET SOM ÄR

2024.02.10 - 2024.02.25

Vernissage lördag den 10 februari kl. 12-16

Bild Meline Höijer Schou


Den genomgripande anledningen till att Meline Höijer Schou håller på med konst är en vilja att undersöka bevekelsegrunder. Hon vill både utmana och tillåta skav att finnas, och hon brinner för att undersöka om det finns skönhet där hon bor. Höijer Schou vill lämna utrymme för en egen inre resa hos betraktaren och vill att den gemensamma resan skall vara sann. Att vi vågar vara sårbara för att bli nåbara. Hon ser konsten som en helande kommunikationsväg i den kollektiva sfären. Det som kommuniceras däri kan läka - om vi låter det.


Enligt Meline Höijer Schou är denna utställning helt och fullt kanaliserad av Det som är. Hon har fått vara med för att ge detta budskap: Allt är av kärlek. Höijer Schou har fått instruktioner efter att ha uttryckt en önskan om att få måla det hon ser då hon är med det som är. Här förmedlat i en mer tydlig form än vad som är bakom hennes ögon.


Meline Höijer Schou är en multidisciplinär konstnär verksam såväl i Sverige som internationellt. Hon kommer från måleriet från början och arbetar även med performance, kortfilm och installationer. Se – och låt dig översköljas av det som är. Vad – är mellan dig och det som är.


UNDER YTA - ÖVER JORD
NYA MEDLEMMAR 2023 DEL II:
Anna-Karin Brus, Ebba Hernström, Hilda Ekeroth,Noomi Engström, Tim Drougge
2024.03.02 - 2024.03.17
Vernissage lördag den 2 mars

Bild: beskurna detaljer av nya medlemmars verk


Äger verkligheten rum över ytan eller under, i en fotografisk dimension eller en målad? Vad genererar vad, och befinner vi oss före eller efter något? I en relation som obönhörligt förändras, vägledande en dotter, i en motståndshandling eller verklighetsflykt? I utställningen står görande och icke-görande som polyfona grindstolpar till en värld, måhända krävande, men möjlig att träda in i.
Curator: Johanna Hästö


Utställningen arrangerades med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet


Eng:
Under surface – over land
Does reality take place above the surface or below, in a photographic dimension or a painted one? What generates what, and are we before or after something? In a relationship that changes inexorably, guiding a daughter, in an act of resistance or an escape from reality? In the exhibition, doing and not doing stand as polyphonic gateposts to a world, perhaps demanding, but possible to enter.
Curated by Johanna Hästö

LABYRINT

TOVA JERTFELT

curated by: NITO VEGA

2024.03.23 - 2024.04.07
Vernissage lördag den 23 mars kl. 12-16

Foto: Tova Jertfelt


”Du tvingas återbesöka tidigare minnen igen, och igen. Du har fått en röd tråd men den snurrar bara runt, runt i rummet, och påträngande minnen lämnar inte dig ifred. Du är fast i din hjärnas labyrint av minnen och hittar inte ut”


Inspirerad av Ariadnes tråd, som Theuses använde för att hitta ut ur Kretas labyrint, har Tova Jertfelt gjort ett interaktivt konstverk i tre delar, en triptyk, där tråden för besökaren genom tid, rum och minnen. Går det att hitta ut ur den, eller är vi dömda att bara upprepa våra tidigare misstag? 


Triptyken behandlar minnen, högst personliga och subjektiva, men som av besökarna är fria att associeras och tolkas och vävas in i sina egna minnesbilder. Tova försöker trigga fram episodiska minnen genom att skulptera i tredimensionella minnesfragment. Hon jobbar med en tonårsrumsliknande kakofoni och försöker reda ut de röda trådarna som går kors och tvärs. 


Konstnär

Tova Jertfelt

tovajertfelt.se

instagram.com/jertfelt

I sin praktik har Tova Jertfelt främst orienterat sig med ord och bild, gärna i korrelation, antingen i form av ”spoken word ”eller text. Hon befinner sig mellan det indignerade, känslokraftiga och det observerande. Tova jobbar gärna med möten mellan det polerade och stökiga, och rör sig alltmer in i ett utforskande av rumslighet och berättande som en upptäckande upplevelse. På sistone har hon börjat utforska platser och det offentliga rummet. 


Curator

Nito Vega, medlem i Uppsala konstnärsklubb

rusmus.se

Nito Vega driver tillsammans med Katarina Sundkvist Zohari och Alba Folgado projekt RUSMUS. Projektet stöttar unga, nyutexaminerade konstnärer som är i början av sina karriärer. RUSMUS vill belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär präglar socio-politiska relationer och reflektera över hur dessa kan påverkas utifrån ett konstnärligt perspektiv. Tova Jertfelt är en av de unga konstnärerna som tillhör Generation RUSMUS. Nu bjuder Nito Vega Tova Jertfelt att ställa ut på Uppsala Konstnärsklubb.

LIVET, LIKSOM.

ELIN FORSSELL

2024.04.13 - 2024.04.28
Vernissage lördag den 13 april kl. 12-16

Bild: Elin Forssell, Jag hängde dina kläder


Det blir inte alltid som man tänkt sig.


Elin Forssells måleri svävar mellan dröm och verklighet, det rör sig på vardagliga platser. Färgerna och ljuset i Forssells bilder förmedlar en sorts framtidshopp, samtidigt som bilderna ställer frågor till betraktaren.


Barnet bland träden. Vad har det för hemlighet?

En kvällssol i juli förra sommaren. Var himlen någonsin så rosa?

Gatorna är ödsliga. Var är alla människor?


Men det finns också ett lugn i tomheten.

KREATIV SAMLING FÖR FREDLIG SISU

2024.05.04

Foto: Johanna Hästö


Har FRED något med uthållighet att göra? Kan vi skapa utrymme för oss själva och andra att slippa gå i försvar? Kan FRED ges utrymme, språk och gestalt i ett rum här och nu? 


I den här 4 timmar långa interaktiva utställningen viger vi Galleri 1 åt att gestalta en fredlig version av verkligheten! Alla som vill är välkomna att ta med något till utställningen: ett konstverk, en tanke, en text, en sak att begrunda, något ätbart eller annat du vill bjuda dina medmänniskor på. Det räcker finfint att ta med sig själv sån som man är. Tillsammans kan vi hålla freden levande!


Vi som bjuder in är konstnärerna Annette Johansson och Johanna Hästö. 


Parallellt med pop-upp-utställningen pågår konstnären Leicy Olsborn Björbys vernissage i Galleri 2.

BODIL GELLERMARK

STENSKULPTURER

2024.05.25 - 2024.06.09

Foto: Linda Long Lidman (beskuret)Det var efter en veckokurs i Italien för drygt tio år sedan som keramikern Bodil Gellermark fastnade för stenen alabaster, och övergick till att i huvudsak arbeta med den. Efter över 40 med lera kände Gellermark sig färdig med det materialet och letade efter nya uttryckssätt, ändå kom fascinationen för alabaster som en överraskning.


Bodil Gellermarks skulpturer drar inspiration från naturens mjuka former. Hon tar gärna vara på stenens inneboende egenskaper, såsom de skiftande färgerna, som inte syns på utsidan utan visar sig först när man börjar bearbeta stenen. Går en sten sönder är det bara att haka på processen och fortsätta arbeta på nya, mindre verk. Slutresultatet blir inte alltid som planerat, det blir dock alltid en finkänslig, organisk form, som kan te sig stillsam, närvarande och nästan självlysande.


Bodil Gellermark är utbildad vid Århus konstakademi i Danmark, och sedan länge bosatt i Uppsala där hon främst har arbetat som keramiker med flera offentliga uppdrag. Hon var en av de konstnärer som startade Ateljéföreningen Konstjord i Gottsunda, där hon fortfarande har sin ateljé. Gellermark har genom åren varit väldigt aktiv i Uppsalas konst- och kulturliv genom bland annat sitt engagemang i Uppsala Konstnärsklubb, Anna-Lisa Thomson-stiftelsen samt Uplands Konstförening.Utställningen arrangerades med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet