KULTIS 


Kultis är en Kulturfestival som äger rum i Kulturkvarteret Walmstedtska under försommaren. Detta år 2023 pågår festivalen i två dagar 3-4 juni. Mer information kommer inom kort. Följ @kultisfestivalen på instagram