Elisabeth Bucht

Foto Esmail Yousefi

The Rich Kids

Foton Elisabeth Bucht

Jag arbetar framför allt med trådar, och med människor. Mina trådar blir till stora virkade installationer eller till små, små stygn i broderier. Drivkraften är den kommunikation och de möten som föds genom de oändliga, tidskrävande handrörelserna. Hur jag i tystnad kan sända ut meddelanden som sedan tas in av någon annan, möter någon annans tanke. Mina återkommande teman är barnet och medmänskligheten.

Jag är utbildad grundskollärare samt förskollärare i grunden, och brinner för skapandet i kombination med pedagogik för alla åldrar, och kreativiteten som läkande och gemenskapande. På Uppsala Konstnärsklubb har detta tagit sig uttryck i den konstpedagogiska projektverksamheten Barnens

Å-hus som jag startade och drivit sedan 2017, och som detta innevarande år 2021 finansieras med projektstöd från Uppsala kommun.

Fictive Ancestors

Det broderade biblioteket (imorgon var jag här)