Ylva Dahlman

Foto Elon Öhman

Aktivistdjuren

Foton Ylva Dahlman

I mitt skapande är det allra viktigaste att fokusera på glädje och lekfullhet. Teknik, material och skala varierar och syftet är alltid att bara följa med och se vart det tar vägen. Jag arbetar tematisk, ofta med flera teman på samma gång och vanligen ser jag inte förrän efteråt vad som var meningen. Det är ovanligt att jag har någon färdig föreställning om eller ideologiskt motiv bakom det jag gör ändå framträder ofta livsviktiga frågor i de färdiga verken.


Min strävan, som konstnär, är alltså att hitta och uppehålla mig tillräckligt länge i det flöde där jag, i ett slags lyckligt rus, skapar det jag inte tidigare kände till. Alltsammans går ut på att hitta redskap att ta mig dit och verktyg att stanna kvar. För mig innebär det att gång på gång ompröva och konfrontera sådant som, genom uppfostran, självkritik samt omgivningens förväntningar och ideal, förminskar handlingsutrymmet.

Illustration ur: Avtryck1: Bah!

November beauty