Marianne "Marjan" Gustafsson

Röd himmel

Foton Marianne Gustafsson

Marianne Gustafsson är född i Jättendal, Hälsingland,

men är verksam och bosatt i Sunnersbol, en by utanför Uppsala.
Hon arbetar främst med grafik,
men även med installationer och skulptur.
Hennes grafik är målerisk,

där tekniken inte används för att göra ett verk reproducerbart,
utan snarare för att grafiken innehåller moment av det oväntade,

och att den praktiska arbetsprocessen hela tiden står i fokus,

från första skiss till det slutgiltiga trycket.
De grafiska tekniker hon oftast använder
är etsning eller fotopolymer
– eller en kombination av båda.
Hon vill skapa ett rum för kontemplation med sin konst.
Oftast består verken av flera på varandra liggande tryck,
– där färgerna blandas –
vilket bidrar till den färdiga bildens lätthet och känsla av rymd.
Bilderna rör sig kring frågor om ensamhet,
mytologi, människans närhet till naturen, döden och kosmos.

 

Marianne har deltagit i ett 30-tal helg och sommarkurser vid Wiks Folkhögskola
och under läsåret 2018-2019 i ett ”Konstnärligt Fördjupningsår”.

 

Hon har även studerat storbildsgrafik vid Gerlesborgs Folkhögskola.

 

Har bland annat ställt ut på Länsmuseet i Hudiksvall,
Nynäshamns Konsthall, Enköpings Konsthall, Galleri Blocking, Tibro, Galleri 1 i Uppsala och Galleri Fröja i Östhammar.

 

Representeras i Uppsala och Nynäshamns kommun.

Kvällning

Dimma