Amanda Selinder

Foto Anders Elverhøy


Amanda Selinder (b. 1990) är bioart/textilkonstnär som bor och jobbar i Uppsala. Amanda har en kandidatexamen från Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg samt School of visual arts i New York. Sedan dess har hon ställt ut både internationellt och nationellt däribland Österängens konsthall i Jönköping (2021), Uppsala konstnärsklubb (2020), Soft galleri i Oslo (2019), Moscow international biennale for young arts (2018), the cluster gallery i New York (2017), Gallery KC väst i Göteborg (2017) och Largo das artes i Rio de Janeiro (2015). 


I Amandas konstnärskap undersöks levande organismer i relation till den mänskliga kroppen och hur de påverkar olika material. Hon samlar in organismer från skogen eller odlar mikroorganismer som lever på hennes kropp. Naturliga pigment har också en viktig plats i Amandas konstnärskap. Från svampar, växter och jord extraherar hon pigment i kombination med levande organismer som slemsvampar och biofilm. Genom att synliggöra dessa organismer som många annars inte ser och odla dessa i storskaliga format ifrågasätter Amanda den mänskliga föreställningen om intelligens, relationen mellan människa/organism och den spricka som uppstått genom historien av att människan tror sig kunna piska naturen till lydnad.

Urdjur

Foto Amanda Selinder

Substance between cells

Foto Øystein Thorvaldsen

Substance between cells

Foto Øystein Thorvaldsen