Katarina Sundkvist Zohari

Utgångspunkten i mitt skapande är det jag upplever, känslor och tankar omvandlade till form eller linjer. Hur kan min känsla bäst överföras till en form som inte nödvändigtvis behöver ta verkligheten för given. Jag arbetar gärna med dubbelheter i ett organiskt formspråk. I mina verk finns ett igenkännande och ändå inte.


Keramiska objekt och teckning är det jag hittills har arbetat mest med. Jag älskar görandet, det fysiska arbetet med konsten, att följa formens tillblivelse med handen. De områden som intresserat mig är tid, det oändliga och ändliga, kropp kontra natur, existentiella villkor och rörelse.

”Utan titel” stengods

Foton Katarina Sundkvist Zohari

”Ovan Under” stengods

”Från Ateljén”