Sanne Sihm

Jag har två olika spår i mitt skapande. Det ena är stora målningar i gråskalor, främst ansikten, det andra är installationer och skulpturala verk i naturmaterial

 

Målningarna är jaget och nuet. Installationerna är helheten

 

Mina bilder är som små berättelser sprungna ur mina tankar om livet. Startskottet för en bild kan vara en verklig händelse eller en fixtion som formas om och grundar sig på min världsbild.

När jag målar ansikten är jag inte ute efter likheten till en viss person utan vill spegla eller återge en tanke, ett skeende.

 

I installationerna vill jag gestalta en känsla av förändring och tidens gång. Ursprungliga former som

kanske vittrar eller växer och som kastar skuggor framåt eller bakåt

www.sanne-sihm.se

www.rackarart.se”Ljus från sidan” Olja/kol på linneduk

xxx

”Livsrum” Olja/kol på linneduk