Stina Sandberg

Foto Meline Höijer Schou

Mot ön

Med inspiration av myten, sagan, litteraturen, musiken, livet och konstkanon har jag en fot i folkkonsten och en i den skolade konsten. Jag vill fånga en sinnesstämning, en situation, ett tillstånd. MItt material är för tillfället träslaget lind, där jag skär ut reliefer och målar dessa med äggoljetempera.

Du vilar huvudet mot min kudde

Översiktsbild från hängning av en utställning.