Carl G Torstensson

Född i Uppsala 1948. Carl G Torstenson har snart sex decenniers konstnärskap bakom sig och det går en röd tråd genom alla hans projekt. Han arbetar i många material och flera av hans offentliga verk finns i Uppsala.


”Kultur och natur går i närkamp i Carl G Torstensons bildvärld.
Kultur i ordets ursprungliga bemärkelse är kärnan i allt han gör: att odla, bygga, bearbeta och genom samverkan och kunskap förmera.


Den brända jordens taktik är måhända Carl G Torstensons melodi. Ett svedjebruk kanske. Han är snar att bryta upp och gå vidare när ett tema känns uttömt. Hans ansats är både konceptuellt abstrakt och konkret när han söker sig fram trotsande samtidens dominerande trender. I det konkreta, som kan röra så skilda ämnen i samtiden som frågor kring integritet eller genmodifiering, är han på gränsen till aktivist. Han kringgår genusfrågor genom att se människan som en kategori.


Jorden i sin mångfald, skönhet och rikedom utforskas och värnas i hans konst. Definitionen av andlighet enar religioners metafysiska världsbild och uppfattning om ett evigt liv. Men det mörka kommer han inte ifrån. Jordens och mänsklighetens olika kulturer får plats i samma livsverk, och de krockar inte utan respekteras så som de är.” 


Text: Kristina Maria Mezei

Apré la Guerre

Futurovecchio

Foton: Carl G Torstensson

Tel.: 0737632843  

tors70@hotmail.com

Mistral