RUSMUS 2022

Young Contemporary Art

Temporary spaces


Utifrån det tidigare utforskandet av det offentliga rummet använder RUSMUS begreppet ”Temporary Spaces” som ett paraply-tema för utvecklandet av ett interdisciplinärt program. Genom att röra sig mellan idéer om tillgängligheten i det offentliga rummet, dess gränser, sociala karaktär, användningsområden, föränderliga status – eller till och med behovet av att etablera en personlig och introspektiv relation till det – svarar de inbjudna konstnärerna på temat och presenterar sina verk i en mångfald av format och på olika platser.

 

Rum kan beskrivas som ett fysiskt område i vilket kroppar, handlingar och liv strålar samman och där gränserna mellan dessa är flytande. Mer specifikt – och i fråga om det ”offentliga” rummet - kan det beskrivas som en plats som är öppen och tillgänglig för människor. Det kan handla om platser som är neutrala (så som en strand), statlig (exempelvis ett bibliotek) eller urban (så som ett torg). Men är dessa offentliga rum verkligen tillgängliga? Privatiseringar och diskriminerande politik förvandlar konstant det offentliga rummet och begränsar nyttjandet av platser för många. Dessutom är de fysiska och juridiska strukturer som definierar det offentliga rummet inte beständiga. Detta försvårar möjligheten för långvariga samtal, konstruktioner och utbyten om och kring dessa utrymmen. Därmed syftar detta projekt till att belysa hur det offentliga rummets temporära karaktär präglar socio-politiska relationer och reflektera över hur vi kan påverka dessa utifrån ett konstnärligt perspektiv.

 

Varje intervention, utställning och konstverk erbjuder ett eget sätt att förhålla sig till idén om ”Temporary Spaces”. Vissa bidrar med ett kritiskt perspektiv på samtida gentrifieringsprocesser som hindrar människor från att knyta an till skogen – som i stället tvingas växa inomhus. Andra bidrar med en jämförelse mellan kulturer och problematiserar dess olika förhållningssätt till genus och sociala etiketter utifrån en särskild plats. Vi kan även möta ruinerna efter det som kvarstår när förvandlingar sker, vilket frammanar elden som en symbol för motstånd och handlingskraft. Det är till och med möjligt att finna spår efter en återkommande färdväg, ett minne av en plats, en tid, en gest, en rörelse, en berättelse, förkroppsligandet av offentliga aktioner, en omstörtande scenografi. Allt detta sammanställs för att berätta historien om de platser vi vill bo.

 

RUSMUS är ett forum för ung samtidskonst som fokuserar på att stötta och guida konstnärer som är i början av sina karriärer, och samtidigt stärka deras band till Uppsala och Region Uppsala. Ett lika viktigt mål för RUSMUS är att demokratisera tillgången till konst genom att utveckla en serie interventioner och tillfälliga utställningar i det offentliga rummet. Projektet består av två olika delar: ”RUSMUS Stationär”, som utvecklar konstnärliga interventioner (inomhus och utomhus); och ”RUSMUS Mobil”, ett offentligt program som verkar för konstnärliga undersökningar i det offentliga rummet.

 

Konstnärer: Tova Jertfelt, Martina Jostrup, Sara Kallioinen, Mateja Kovacevic, Afrang Malekian, Lisa Morrissey, Hanna Romin, Emilia Sundqvist.

Curator: Alba Folgado

Projekt- och konstnärligaledare: Nito Vega, Katarina Sundkvist Zohari.


RUSMUS 2022 – Temporary Spaces drivs av Uppsala Konstnärsklubb i samarbete med Uppsala Kommun, Region Uppsala, Uppsala Konstmuseum och Studiefrämjandet.  

PROGRAM


RUSMUS Stationär

De stationära utställningarna kommer att skapa konstnärliga interventioner både inomhus och utomhus i Uppsala och Regionen.   

 

Uppsala Konstnärsklubb - Uppsala (offentlig)

Kulurkvarteret Walmstedska

14 maj – 5 juni    

                    Tova Jertfelt                                       

                    Sara Kallioinen Lundgren  

                    Emilia Sundqvist

                    Martina Jostrup

 

Ånghammaren – Österbybruk (offentlig)

Labby, gamla taxistationen  

6 – 28 augusti 2022

                    Hanna Romin

 


RUSMUS Mobil

Ett offentligt mobilt program  

Det offentliga mobila programmet kommer att visa konstnärliga interventioner i Uppsala och i Regionen.


Rosendal – Uppsala (ej offentliga)

Siegbahnparken

9 juni – 10 juni

                    Lisa Morrissey

 

Gränby – Uppsala (ej offentliga)

Gränby parken

7 juni – 8 juni

                    Afrang Nordlöf Malekian

 

Bålsta (ej offentliga)

Generator

3 juni

                    Mateja Kovacevic

 

Bålsta (ej offentliga)

Aktivitetsparken

27 juni

                    Mateja Kovacevic


Rosendal - Uppsala

Siegbahnparken

20 augusti kl 12.00

                    Lisa Morrissey

 

Ulleråker - Uppsala

Hospitalet

24 augusti kl 18.00

                    Lisa Morrissey

 

Bålsta

Aktivitetsparken

27 augusti kl 14.00

                    Mateja Kovacevic


Gränby - Uppsala

Gränby centrum

3 september kl 14.00

                    Afrang Nordlöf Malekian

 

Kvarngärdet - Uppsala

Kvarntorget

10 sepetember kl 18.00

                    Afrang Nordlöf Malekian


WORKSHOP TILL ALLA DELTAGARE (ej offentlig)

Temporary Spaces

20 juni 10.00 – 14.00

Kuratorerna Alba Folgado och Pauline Granat leder en workshop och lunch på̊ Uppsala Konstnärklubb med syftet att skapa ett temporärt kollektiv tillsammans med konstnärer och andra deltagare i projektet.